Quần đảo Hoàng Sa dưới thời Việt Nam Cộng hòa (kỳ 4)

Quần đảo Hoàng Sa dưới thời Việt Nam Cộng hòa (kỳ 4)

Ngay từ năm 1972, tình hình Biển Đông đã có những dấu hiệu chẳng lành, khi Trung Quốc đã liên tục có những hành động xâm nhập, do thám quần đảo Hoàng Sa và các nước trong khu vực ngày càng lên tiếng đòi tranh ...
|< < 1 2 3 > >|

Tỉ giá