Các tổ chức Đảng cơ sở dầu khí trực thuộc cấp ủy địa phương

21:05 | 05/12/2021

|
Theo quy định của Điều lệ Đảng, các tổ chức Đảng của các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như sự nghiệp của Tổng công ty đều trực thuộc các cấp ủy địa phương nơi đơn vị có trụ sở chính, vì vậy việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong toàn Tổng công ty có những hạn chế và khó khăn nhất định.
Các tổ chức Đảng cơ sở dầu khí trực thuộc cấp ủy địa phương
Ảnh minh họa

Đảng bộ cơ quan Tổng công ty chỉ bao gồm tổ chức Đảng ở các phòng ban của Tổng công ty và ở các đơn vị có trụ sở chính tại Hà Nội, các đơn vị khác rải rác trực thuộc các cấp ủy địa phương.

Cụ thể, tổ chức Đảng lớn nhất trong hệ thống Petrovietnam là Đảng bộ Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro và các tổ chức Đảng cơ sở ở các đơn vị có trụ sở ở Vũng Tàu đều cùng trực thuộc Tỉnh ủy. Các tổ chức Đảng cơ sở này quan hệ với nhau như những thành viên độc lập trong Đảng bộ tỉnh. Các đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh thì tùy nơi đặt trụ sở mà trực thuộc Đảng ủy các quận.

Đảng bộ công ty GPTS từ cuối năm 1991 chuyển từ Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng) về trực thuộc Thành ủy Hà Nội, sau khi hai công ty GPTS và PSC sáp nhập thành Công ty PTSC, Đảng bộ PTSC (1993) vẫn tiếp tục sinh hoạt tại Đảng bộ Hà Nội.

Các tổ chức Đảng của các đơn vị khác đóng ở Hà Nội như: Viện Dầu khí, Công ty DMC, Công ty PVSC, Bảo hiểm Y tế/Bảo hiểm Dầu khí, thì sinh hoạt trong Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Tình hình đó rõ ràng là không thuận lợi cho việc bảo đảm sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng cũng như phối hợp công tác giữa thủ trưởng và cấp ủy ở các đơn vị. Mặc dù lãnh đạo Tổng công ty đã hết sức quan tâm đến mối quan hệ và sự hợp tác với lãnh đạo các địa phương có hoạt động dầu khí, sự phối hợp trong chỉ đạo các đơn vị đóng tại các địa phương không tránh khỏi kém hiệu quả và đôi khi mang tính hình thức.

Trong lúc đó thì tổ chức công đoàn đã được thống nhất toàn Tổng công ty từ ngày 16/12/1991 và trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo công đoàn ngành đã có những biện pháp phối hợp hoạt động nhưng phía Công đoàn cũng cảm thấy lúng túng vì không có cấp ủy cùng cấp trực tiếp chỉ đạo.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Các tổ chức Đảng cơ sở dầu khí trực thuộc cấp ủy địa phương

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng