Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước 22-01 tên là gì?

07:32 | 10/10/2021

|
Chương trình có nội dung rất phong phú, đề cập đến hầu hết các vấn đề trong các khâu của hoạt động dầu khí ở Việt Nam.
Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước 22-01 tên là gì?
Ảnh minh họa

Chú trọng đầu tư cho công tác này qua các chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và cấp ngành với không gian áp dụng cho từng vùng, cho cả nước đã được quan tâm từ rất sớm.

Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước 22-01 (1981-1985) có tên là “Đặt cơ sở khoa học cho phương hướng công tác tìm kiếm và đánh giá tài nguyên dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam”. Đây là chương trình nghiên cứu cấp nhà nước đầu tiên do Tổng cục Dầu khí chủ trì, Viện Dầu khí thực hiện.

Mục tiêu nhiệm vụ của chương trình là đặt cơ sở khoa học cho việc đưa ra các đề nghị thực tiễn cho công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở các bể trầm tích Việt Nam cả trên đất liền và ngoài thềm lục địa, đề xuất phương hướng công tác nghiên cứu tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí cho kế hoạch 5 năm tiếp theo (1986-1990).

Kết quả cũng cho thấy, Chương trình 22-01 có nội dung rất phong phú, đề cập đến hầu hết các vấn đề trong các khâu của hoạt động dầu khí ở Việt Nam.

Nguồn: Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước 22-01 tên là gì?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng