Đại hội lần thứ III Công đoàn Dầu khí, có bao nhiêu đại biểu tham dự?

13:19 | 21/12/2021

|
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hãy góp phần vào sự ổn định và phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.
Đại hội lần thứ III Công đoàn Dầu khí, có bao nhiêu đại biểu tham dự?
Ảnh minh họa

Trong 2 ngày 20 và 21/07/2003, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Tham dự Đại hội có 248 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 19.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của ngành dầu khí Việt Nam.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành khóa III căn cứ vào tình hình thực tiễn của Tổng công ty và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Ban Cán sự đảng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động và chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Ngành hãy phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, tăng cường đoàn kết bằng lao động sáng tạo, góp phần vào sự ổn định và phát triển của ngành công nghiệp dầu khí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình.

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn ngành nhiệm kỳ III gồm: 35 ủy viên và đoàn đại biểu đi dự Đại hội IX Công đoàn Việt Nam.

Tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, gồm 9 Uỷ viên và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Đại hội lần thứ III Công đoàn Dầu khí, có bao nhiêu đại biểu tham dự?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng