Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Dầu khí tổ chức bao nhiêu kỳ Đại hội?

20:11 | 01/12/2021

|
Tổ chức Đảng trong ngành Dầu khí Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc truyền đạt quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Trung ương.
Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Dầu khí tổ chức bao nhiêu kỳ Đại hội?
Ảnh minh họa

Được thành lập theo Nghị quyết số 1665-NQ/ĐU ngày 07/11/1975 của Đảng ủy Khối dân chính đảng các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng bộ là Uỷ viên Đảng đoàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo Tổng cục Trần Ngôn Hoạt. Đảng bộ Cơ quan Tổng cục trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Kinh tế Trung ương.

Cho đến năm 1990, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Dầu khí đã tổ chức 6 lần Đại hội, cụ thể:

1/ Đại hội nhiệm kỳ I (1975 - 1977), Bí thư là ông Trần Ngôn Hoạt - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn Tổng cục.

2/ Đại hội nhiệm kỳ II (1977 - 1980), ôngTrần Ngôn Hoạt - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn Tổng cục, tái đắc cử Bí thư.

3/ Đại hội nhiệm kỳ III (1980 - 1983), Bí thư là Trung tướng Nguyễn Hòa - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí.

4/ Đại hội nhiệm kỳ IV (1983 - 1985), Bí thư là tiến sĩ Trương Thiên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí.

5/ Đại hội nhiệm kỳ V (1985 - 1988), Bí thư là cựu thượng tá Hoàng Lộc.

6/ Đại hội nhiệm kỳ VI (1989 - 1992), Bí thư là ông Nguyễn Văn Kế.

Giai đoạn này, tổ chức Đảng trong ngành Dầu khí Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc truyền đạt quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Trung ương, nhất là các Nghị quyết 244-NQ/TW và Nghị quyết 15-NQ/TW trong toàn ngành. Đồng thời, Đảng bộ rất quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực cũng như xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Nguồn: Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Dầu khí tổ chức bao nhiêu kỳ Đại hội?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng