Đoàn Thanh niên Tổng công ty ký Thỏa ước với Đoàn Thanh niên nào?

16:45 | 30/12/2021

|
Hỗ trợ học tập nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo cho đoàn viên thanh niên, xây dựng quỹ hỗ trợ học tập nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo
Đoàn Thanh niên Tổng công ty ký Thỏa ước với Đoàn Thanh niên nào?
Ảnh minh họa

Ngày 25/08/1996, Đoàn Thanh niên cộng sản Tổng công ty ký Thỏa ước liên kết với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỏ địa chất. Thỏa ước liên kết với mục đích đáp ứng tình hình học tập, nghiên cứu khoa học trong việc tiếp cận với thực tế lao động sản xuất của đoàn viên thanh niên Trường Đại học Mỏ địa chất; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên thanh niên hai đơn vị thông qua việc liên kết tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng mô hình các câu lạc bộ khoa học chuyên ngành, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ quốc tế vũ… Tạo mối quan hệ đoàn kết nhất trí, mối giao lưu thân thiết giữa các đoàn viên thanh niên lao động sản xuất với thanh niên học đường, thông qua đó giới thiệu việc làm, hỗ trợ học tập nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo cho đoàn viên thanh niên, xây dựng quỹ hỗ trợ học tập nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Đại hội lần thứ I vào năm nào?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng