Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Dần, xem tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chuẩn nhất được cập nhật liên tục, chi tiết tại Kênh Hot.

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tuất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dần là nét đẹp tín ngưỡng của cha ông truyền lại. Theo quan niệm xưa của người Việt, việc xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dần nói riêng và xem tuổi xông nhà năm mới là việc làm các gia chủ rất quan tâm mỗi dịp cuối năm.

Theo tín ngưỡng của người Việt, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ngoài việc làm cỗ thắp hương cho ông bà tổ tiên thì việc xông đất cũng đóng vai trò rất quan trọng và mang ý nghĩa lớn. Người xông đất sẽ được gia chủ chọn lựa một cách kỹ lưỡng và cẩn thận trước khi năm mới bắt đầu. 

Các nguyên tắc để lựa chọn tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Dần phù hợp đó là: So sánh tuổi cũng như ngũ hành của người đến xông nhà với gia chủ, cụ thể là so sánh Thiên can và Địa chi có tương sinh, tương khắc không?

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 001

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Canh Dần 1950

Tuổi Canh Dần Sinh Năm 1950

Tuổi âm lịch: 72 Tuổi (Sinh từ 17-2-1950 đến 5-2-1951)

Ngũ hành bản mệnh: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) Hạn năm 2021: Nam - Huỳnh Tuyền, Nữ - Toán Tận

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Mộc Đức, Nữ -  Thủy Diệu

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiên Thượng Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của nam: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam Hợp với Dần của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục Phá với Sửu của năm: Không Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tịch Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của nam: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Bình Hòa với Dần của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý nhị hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Kỷ Sửu 2009 mệnh Tịch Lịch Hỏa

 - Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà la Kỷ không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Bình Hòa với Dần của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt 

Những tuổi KỴ xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Canh Dần

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 002

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Nhâm Dần 1962

Tuổi Nhâm Dần Sinh Năm 1962

Tuổi âm lịch: 60 Tuổi (5-2-1962 đến 24-1-1963)

Ngũ hành bản mệnh: Kim bạch Kim (Vàng trắng) Hạn năm 2021: Nam - Thiên La, Nữ - Diêm Vương

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Văn Hớn, Nữ - La Hầu

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Canh Ngọ 1990 mệnh Lộ Bàng Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Canh Bình hòa với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam Hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt

- Địa chi người xông nhà là Ngọ Lục Phá  với chi của năm là Sửu: Không Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Canh Tuất 1970 mệnh Kim Bạch Kim

 - Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Canh Bình hòa với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được. 

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Giáp Ngọ 1954  mệnh Sa Trung Kim

 - Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Bính Tam Hợp với Dần của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục Phá với Sửu  của năm: Không tốt.

Kết quả: 8/12 Tốt 

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 003

Những tuổi KỴ xông đất, xông nhà đầu năm 2021 cho tuổi Nhâm Dần

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 004

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Giáp Dần 1974

Tuổi Giáp Dần Sinh Năm 1974

Tuổi âm lịch:48 Tuổi ( 23-1-1974 đến 10-2-1975)

Ngũ hành bản mệnh: Đại khê Thủy (Nước suối lớn) Hạn năm 2021: Nam - Thiên Tinh, Nữ - Tam Kheo

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Thủy Diệu, Nữ - Mộc Đức

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được.

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh không khắc Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Bính Hòa với Dần của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Mão Tý Bính Hòa với Sửu của năm: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Giáp Ngọ 1954 mệnh Sa Trung Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Bính Tam Hợp với Dần của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục Phá với Sửu của năm: Không tốt.

Kết quả: 8/12 Tốt

Những tuổi KỴ xông nhà, xông đất 2021 tuổi Giáp Dần

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 005

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 006

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Bính Dần 1986 

Tuổi Bính Dần Sinh Năm 1986

Tuổi âm lịch: 36 Tuổi (9-2-1986 đến 28-1-1987)

Ngũ hành bản mệnh: Lư trung Hỏa (lửa trong lò) Hạn năm 2021: Nam - Huỳnh Tuyền, Nữ - Toán Tận

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Mộc Đức, Nữ - Thủy Diệu

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiên Thượng Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Sinh với Thổ của Năm Tân Sửu: Rất Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Bình Hòa với Bính của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Bình Hòa với Tân của năm: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam Hợp với Dần của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục Phá với Sửu của năm: Không Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Kỷ Dậu 1969 mệnh Đại Dịch Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Sinh với Hỏa của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm: Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Bình Hòa với Dần của Gia chủ: Chấp nhận được

  - Địa chi người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của năm: Rất Tốt

Kết quả: 8/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ

 - Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm: Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Không sinh, Không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Bình Hòa với Sửu của năm: Chấp nhận được 

Kết quả: 8/12 Tốt

Những tuổi KỴ xông đất, xông nhà đầu năm 2021 cho tuổi Bính Dần
Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 007

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Mậu Dần 1998

Tuổi Mậu Dần Sinh Năm 1998

Tuổi âm lịch: 24 Tuổi (28-1-1998 đến 15-2-1999)

Ngũ hành bản mệnh: Thành đầu thổ (Đất trên thành) Hạn năm 2021: Nam - Thiên La, Nữ - Diêm Vương

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Văn Hớn, Nữ - La Hầu

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiên Thượng Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Sinh với Thổ của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của Năm Tân Sửu: Rất Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương Trợ với Mậu của gia chủ: Rất Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Bình Hòa với Tân của năm: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam Hợp với Dần của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục Phá với Sửu của năm: Không Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lư Trung Hỏa

 - Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Sinh với Thổ của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Sinh với Thổ của Năm Tân Sửu: Rất Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Bình Hòa với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Bính Bình Hòa với Tân của năm: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam Hợp với Dần của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Bình Hòa với Sửu của năm: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim

 - Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Hợp với Mậu của gia chủ: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh không khắc Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Bính Hòa với Dần của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Mão Tý Bính Hòa với Sửu của năm: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Tuất 2006 mệnh Bích Thượng Thổ

 - Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Bình Hòa với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Bính Bình Hòa với Tân của năm: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được.

Kết quả: 8/12 Rất tốt 

Những tuổi KỴ xông đất tuổi Mậu Dần năm 2021 Tân Sửu
Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất 008

Trên đây là những thông tin cần lưu ý khi xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần. Chúc các bạn và gia đình năm mới Tân Sửu 2021 an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-nguoi-tuoi-dan-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-chu-nha-tuoi-dan-chinh-xac-nhat-599161.html

Theo: Petrotimes