Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Mão, xem tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chuẩn nhất được cập nhật liên tục, chi tiết tại Kênh Hot.

 

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tuất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Mão là phong tục thường được áp dụng vào mỗi dịp đầu năm mới. Theo quan niệm xưa của người Việt, việc xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Mão nói riêng và xem tuổi xông nhà năm mới là việc làm các gia chủ rất quan tâm mỗi dịp cuối năm.

Cụ thể, trong tín ngưỡng của người Việt, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ngoài việc làm cỗ thắp hương cho ông bà tổ tiên thì việc xông đất cũng đóng vai trò rất quan trọng và mang ý nghĩa lớn. Người xông đất sẽ được gia chủ chọn lựa một cách kỹ lưỡng và cẩn thận trước khi năm mới bắt đầu. 

Các nguyên tắc để lựa chọn tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Mão phù hợp đó là: So sánh tuổi cũng như ngũ hành của người đến xông nhà với gia chủ, cụ thể là so sánh Thiên can và Địa chi có tương sinh, tương khắc không?

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 001

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tân Mão 1951

Tuổi Tân Mão Sinh Năm 1951

Tuổi âm lịch: 71 Tuổi ( 06-2-1951 đến 26-01-1952)

Ngũ hành bản mệnh: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách)

Hạn năm 2019: Nam - Diêm Vương, Nữ - Thiên La Sao chiếu mệnh năm 2019: Nam - Thái Âm, Nữ - Thái Bạch

Năm xông nhà 2021: Canh Tý Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Rất tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

 - Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được.

Kết quả: 9/12 Rất tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Bình hòa với Mão của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm: Rất tốt

Kết quả: 8/12 Tốt

Những tuổi KỴ xông nhà đầu năm 2021 cho tuổi Tân Mão


Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 002

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 003

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Quý Mão 1963

Tuổi Quý Mão Sinh Năm 1963

Tuổi âm lịch: 59 Tuổi (25 -1-1963 đến 12-2-1964)

Ngũ hành bản mệnh: Kim bạch Kim (Vàng trắng)

Hạn năm 2021: Nam - Thiên La, Nữ - Diêm Vương

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Thái Dương, Nữ - Thổ Tú

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Tân Không sinh, Không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương Trợ với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Tam Hợp với Mão của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Hợp với Quý của gia chủ: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Không sinh, Không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

Kết quả: 8/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Thân 1968 mệnh Đại Dịch Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Hợp với Quý của gia chủ: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Không sinh, Không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

Kết quả: 8/12 Tốt

Những tuổi KỴ xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Quý Mão 1963 

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 004

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Ất Mão 1975

Tuổi Ất Mão Sinh Năm 1975

Tuổi âm lịch: 47 Tuổi (11-2-1975 đến 31-1-1976)

Ngũ hành bản mệnh: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) Hạn năm 2021: Nam -Ngũ Mộ, Nữ - Ngũ Mộ

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Thổ Tú , Nữ - Văn Hớn

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Canh của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với sửu của năm: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Nhâm Thân 1992 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc Mão của gia chủ: Chấp Nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Thân Bình Hòa với năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Quý Mão mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Không sinh, Không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam Hợp với Mão của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Mão Bình hòa với Sửu của năm: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt

Những tuổi KỴ xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Ất Mão 1963 

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 005

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Đinh Mão 1987

Tuổi Đinh Mão Sinh Năm 1987

Tuổi âm lịch: 35 Tuổi (29 -1-1987 đến 16 -2-1988)

Ngũ hành bản mệnh: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) Hạn năm 2021: Nam - Diêm Vương, Nữ - Thiên La

Sao chiếu mệnh năm 2019: Nam - Thái Âm, Nữ - Thái Bạch

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấ

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 8/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 006

Chọn tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Sinh của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

Kết quả: 8/12 Tốt

Những tuổi KỴ xông đất tuổi Đinh Mão năm 2021
Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 007

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Kỷ Mão 1999

Tuổi Kỷ Mão Sinh Năm 1999

Tuổi âm lịch: 23 Tuổi (16-2-1999 đến 4-2-2000)

Ngũ hành bản mệnh: Thành đầu Thổ (Đất trên tường)

Hạn năm 2021: Nam - Toán Tận , Nữ - Huỳnh Tuyền  Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Thái Dương, Nữ - Thổ Tú

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim

 - Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Tân Bình Hòa với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận Được 

- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương Trợ với Tân của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi tam hợp với Mão của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với SửuTý của năm: Chấp nhận được.

Kết quả: 9/12 Rất tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lư Trung Hỏa

 - Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt 

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm xông nhà: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Mão của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị Hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

Kết quả: 9/12 Rất tốt

 Những tuổi KỴ xông đất 2021 tuổi Kỷ Mão 1999
Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Mão chính xác nhất 008

Trên đây là những thông tin cần lưu ý khi xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mão. Chúc các bạn và gia đình năm mới Tân Sửu 2021 an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-nguoi-tuoi-mao-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-chu-nha-tuoi-mao-chinh-xac-nhat-599238.html

Theo: Petrotimes