Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Sửu, xem tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chuẩn nhất được cập nhật liên tục, chi tiết tại Kênh Hot.

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Thân

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Ngọ

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Mùi

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu là việc làm cần thiết với các chủ nhà sinh các năm Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997. 

Theo đó, xông nhà hay xông đất đầu năm là một trong những tập tục đã có từ lâu đời trong văn hóa Việt Nam. Theo đó, người đầu tiên bước vào nhà sau giao thừa (tính theo Tết âm lịch) tức mồng 1 Tết gọi là người xông nhà. Tuy có một vài điểm khác nhau trong xông đất giữa quan niệm từng nhà, từng địa phương, nhưng tựu chung lại, với mong muốn cầu tài lộc và hạnh phúc, người ta đều rất chú trọng đến nhân vật quan trọng này.

Tục xông đất, xông nhà được lưu truyền với mong muốn có những khởi đầu mới đầy suôn sẻ bởi “Đầu xuôi thì đuôi lọt”. Bởi vậy mọi người thường chọn tuổi xông đất năm 2021 Tân Sửu một cách kỹ lưỡng với hy vọng mọi việc trong năm đều tốt đẹp như ý muốn. 


Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất 001

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tân Sửu 1961

Tuổi Tân Sửu Sinh Năm 1961

Tuổi âm lịch: 61 Tuổi (Sinh từ 15-2-1961 đến 4-2-1962)

Ngũ hành bản mệnh: Bích thượng Thổ (Đất trên tường)

Hạn năm 2021: Nam - Địa Võng , Nữ - Địa Võng

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Kế Đô , Nữ - Thái Dương

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm xông nhà Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm xông nhà Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 10/12 : Rất tốt

Chọn tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là  Quý không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 10/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Giáp không sinh, không khắc với Tân của năm Tân sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt 

Tuổi KỴ xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Tân Sửu

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất 002

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Quý Sửu 1973

Tuổi Quý Sửu Sinh Năm 1973

Tuổi âm lịch: 49 Tuổi (Sinh từ 3-2-1973 đến 22-1-1974)

Ngũ hành bản mệnh: Tang đố Mộc (Cây dâu tằm)

Hạn năm 2021: Nam - Toán Tận, Nữ - Huỳnh Tuyền

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Thái Bạch, Nữ - Thái Âm

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Quý của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 11/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Ất  Xung Tân của năm xông nhà: Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam Hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam Hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 10/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Hợp  với Quý của gia chủ: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Không sinh, Không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị Hợp với Sửu của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là  Tý Nhị Hợp  với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 10/12 Tốt

Tuổi KỴ xông đất tuổi Quý Sửu 2021

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất 003

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất 004

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Ất Sửu 1985

Tuổi Ất Sửu Sinh Năm 1985

Tuổi âm lịch: 36 Tuổi (Sinh từ 21-1-1985 đến 8-2-1986)

Ngũ hành bản mệnh: Hải trung Kim (Vàng giữa biển)

Hạn năm 2021: Nam - Tam Kheo, Nữ - Thiên Tinh

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - La Hầu, Nữ - Kế Đô

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Canh Tý 1960 mệnh Bích Thượng Thổ

- Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thổ trợ với Thổ của năm xông nhà: Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh tương sinh với Ất của gia chủ: Rất tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 10/12 Rất tốt

Chọn tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Rất tốt

Chọn tuổi xông nhà Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Rất tốt 

Tuổi KỴ xông đất 2021 tuổi Ất Sửu

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất 005

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Đinh Sửu 1997

Tuổi Đinh Sửu Sinh Năm 1997

Tuổi âm lịch: 25 Tuổi (Sinh từ 7-2-1997 đến 27-1-1998)

Ngũ hành bản mệnh: Giang hạ Thủy (Nước cuối Sông)

Hạn năm 2021: Nam - Địa Võng, Nữ - Địa Võng

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Kế Đô, Nữ - Thái Dương

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương sinh với Đinh của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm xông nhà: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Nhâm Thân 1992 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương sinh với Đinh của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tý của năm xông nhà: Chấp nhận được

Kết quả :9/12 Tốt 

Chọn tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm xông nhà: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Quý Phá với Đinh của gia chủ: Không Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Quý Không sinh không khắc với Tân của năm xông nhà: Chấp nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm xông nhà: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Tuổi KỴ xông nhà cho tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2021

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất 006

Trên đây là những thông tin cần lưu ý khi xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu. Chúc các bạn và gia đình năm mới Tân Sửu 2021 an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-nguoi-tuoi-suu-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-chu-nha-tuoi-suu-chinh-xac-nhat-599082.html

Theo: Petrotimes