Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Thìn, xem tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chuẩn nhất được cập nhật liên tục, chi tiết tại Kênh Hot.

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Sửu - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Sửu chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tý - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tý chuẩn nhất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Thân

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Thìn hay còn gọi là tục xông đất đầu năm là tập tục đã có từ lâu đời trong văn hóa Việt Nam.

Theo đó, người đầu tiên bước vào nhà sau giao thừa (tính theo Tết âm lịch) gọi là người xông đất. Tuy có một vài điểm khác nhau giữa quan niệm của từng nhà, từng khu vực, nhưng tựu chung lại, với mong muốn cầu tài lộc và hạnh phúc, người ta đều rất chú trọng đến nhân vật này.

Đối với gia chủ tuổi Thìn, năm 2021 báo hiệu vận trình có nhiều biến động, tốt xấu bất phân. Để cầu tài lộc, may mắn và xua đi rủi ro, chủ nhà tuổi Thìn chọn tuổi xông đất tuổi Thìn năm 2021 cần xem xét qua những tiêu chí nào, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chính xác nhất 001

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Nhâm Thìn 1952

Tuổi Nhâm Thìn Sinh Năm 1952

Tuổi âm lịch: 70 Tuổi (27-1-1952 đến 13-2-1953)

Ngũ hành bản mệnh: Trường lưu Thủy (Nước sông dài)

Hạn năm 2021: Nam - Địa Võng, Nữ - Địa Võng

Sao chiếu mệnh năm 2019: Nam - Kế Đô, Nữ - Thái Dương

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Nhâm Thân 1992 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Kim của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam hợp với Thìn của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Kim của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Bình Hòa với Tân của năm: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị Hợp với Sửu của năm: Rất tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Canh Thìn 2000 mệnh Bạch Lạp Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Kim của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn tam hợp với Thìn của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình hòa với sửu của năm: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt

Tuổi KỴ xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Nhâm Thìn

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chính xác nhất 002

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Giáp Thìn 1964

Chọn tuổi Giáp Thìn Sinh Năm 1964

Tuổi âm lịch: 58 Tuổi (13-2-1964 đến 1-2-1965)

Ngũ hành bản mệnh: Phúc đăng Hỏa (Lửa đèn)

Hạn năm 2021: Nam - Toán Tận, Nữ - Huỳnh Tiền

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Thái Bạch, Nữ - Thái Âm

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm: Rất Tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lư Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Bình Hòa với Thìn của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt

Tuổi KỴ xông đất 2021 tuổi Giáp Thìn

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chính xác nhất 003

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chính xác nhất 004

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Bính Thìn 1976

Tuổi Bính Thìn Sinh Năm 1976

Tuổi âm lịch: 46 Tuổi (31 -1-1976 đến 17-2-1977)

Ngũ hành bản mệnh: Sa trung Thổ (Đất pha cát)

Hạn năm 2021: Nam - Tam Kheo, Nữ - Thiên Tinh

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - La Hầu, Nữ - Kế Đô

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấ

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt - Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt 

Chọn tuổi xông nhà Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Tân Hợp với Bính của gia chủ: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Canh của năm Tân Sửu: Chấp nhận được 

- Thiên can của người xông nhà là Ất Hợp với Canh của năm Tân Sửu: Rất Tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ: Chấp 

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm: Rất Tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Tuổi KỴ xông đất tuổi Bính Thìn 2021 

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chính xác nhất 005

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Mậu Thìn 1988

Tuổi Mậu Thìn Sinh Năm 1988

Tuổi âm lịch: 34 Tuổi (17-2-1988 đến 5-2-1989)

Ngũ hành bản mệnh: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn)

Hạn năm 2021: Nam - Địa Võng, Nữ - Địa Võng

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Kế Đô, Nữ - Thái Dương

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm: Rất Tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương Trợ với Mậu của gia chủ: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam Hợp với Thìn của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lư Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm: Rất Tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Bình Hòa với Thìn của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 8/12 Tốt 

Tuổi KỴ xông đất tuổi Mậu Thìn năm 2021

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Thìn chính xác nhất 006

Trên đây là những thông tin cần lưu ý khi xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Thìn. Chúc các bạn và gia đình năm mới Tân Sửu 2021 an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-nguoi-tuoi-thin-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-chu-nha-tuoi-thin-chinh-xac-nhat-599253.html

Theo: Petrotimes