Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Tỵ, xem tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chuẩn nhất được cập nhật liên tục, chi tiết tại Kênh Hot.

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Dần - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Dần chính xác nhất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tuất

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ là từ khóa được rất nhiều người sinh các năm Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Đinh tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989 quan tâm. 

Việc chủ nhà tuổi Tỵ xem chọn người xông đất hợp tuổi với gia chủ sẽ giúp mang lại nhiều tài lộc, khởi đầu thuận lợi, may mắn.  Ngược lại, nếu người xông đất tuổi Tỵ năm 2021 có tuổi khắc với tuổi của chủ nhà có thể khiến gia chủ gặp nhiều phiền phức, cả năm làm ăn không đặng...

Vì vậy, mối dịp đầu xuân năm mới, người ta thường chọn người xông đất phù hợp để mong muốn gặp được nhiều điều tốt lành, tránh những điều xui xẻo xảy ra. 

Theo đó, để chọn tuổi xông nhà cho tuổi Tỵ mang lại nhiều may mắn thì cần phải dựa trên mối quan hệ giữa năm sinh và ngũ hành của người đến xông đất với năm sinh, ngũ hành của gia chủ cũng như năm mới. 

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chính xác nhất 001

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Quý Tỵ 1953

Tuổi Quý Tỵ Sinh Năm 1953

Tuổi âm lịch: 69 Tuổi (Sinh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954)

Ngũ hành bản mệnh: Trường Lưu Thủy

Hạn năm 2021: Nam - Địa Võng , Nữ - Địa Võng

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Văn Hớn, Nữ - La Hầu Năm xông nhà 2021: Tân Sửu

Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

  - Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam Hợp với Tỵ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả:10/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Ất Sửu 1985 mệnh Hải Trung Kim

 - Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất Xung với Tân của năm Tân Sửu: Không Tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam Hợp với Tỵ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Canh Thìn 2000 mệnh Bạch Lạp Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Tuổi KỴ xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Quý Tỵ 
Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chính xác nhất 002

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Ất Tỵ 1965

Tuổi Ất Tỵ Sinh Năm 1965

Tuổi âm lịch: 57 Tuổi (Sinh lừ 2-2-1965 đến 20-1-1966)

Ngũ hành bản mệnh: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn)

Hạn năm 2021: Nam - Thiên Tinh, Nữ - Tam Kheo

Sao chiếu mệnh năm 2021: Nam - Thủy Diệu , Nữ - Mộc Đức

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt 

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Tỵ của gia chủ; Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Thân 1976 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt 

- Địa chi của người xông nhà là Thân Nhị Hợp với Tỵ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thân Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

Kết quả: 9/12 Tốt

 Tuổi KỴ xông nhà tuổi Ất Tỵ 2021

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chính xác nhất 003

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chính xác nhất 004

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Đinh Tỵ 1977

Tuổi Đinh Tỵ Sinh Năm 1977

Tuổi âm lịch: 45 Tuổi (Sinh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978)

Ngũ hành bản mệnh: Sa trung Thổ (Đất pha cát)

Hạn năm 2021: Nam - Huỳnh Tiền , Nữ - Toán Tận

Sao chiếu mệnh năm 2019: Nam - Mộc Đức , Nữ - Thủy Diệu

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Kỷ Dậu 1969 mệnh Đại Dịch Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ  của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với  năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Tỵ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dậu  Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu; Rất Tốt

Kết quả: 10/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ  của năm Tân Sửu, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý  Phá với Đinh của gia chủ: Không Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Tỵ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Ất Sửu 1985 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ  của năm Tân Sửu, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất xung với Tân của năm Tân Sửu: Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Nhị Hợp với Tý của năm Tân Sửu; Rất Tốt

Kết quả:10/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa

  - Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất xung với Tân của năm Tân Sửu: Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt 

Kết quả: 10/12 Tốt

Tuổi KỴ xông nhà tuổi Đinh Tỵ năm 2021

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chính xác nhất 005

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Kỷ Tỵ 1989

Tuổi Kỷ Tỵ Sinh Năm 1989

Tuổi âm lịch: 33 Tuổi (Sinh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990)

Ngũ hành bản mệnh: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn)

Hạn năm 2021: Nam - Thiên La , Nữ - Diêm Vương

Sao chiếu mệnh năm 2019: Nam - Văn Hớn, Nữ - La Hầu

Năm xông nhà 2021: Tân Sửu Ngũ Hành: Bích Thượng Thổ Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

Chọn tuổi xông nhà Kỷ Sửu 2009 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ Không sinh, Không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được 

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ  Không sinh, Không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được 

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Tỵ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam Hợp  với Sửu  của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 10/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Đinh Dậu 1957 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ  của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Phá với Tân của năm Tân Sửu: Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Tỵ của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

Kết quả: 9/12 Tốt

Chọn tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lư Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Không sinh, Không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được 

- Thiên can của người xông nhà là Bính Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Lục Phá với Tỵ của gia chủ: Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Bình hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được 

Kết quả: 9/12 Tốt 3

Tuổi KỴ xông đất 2021 tuổi Kỷ Tỵ 1989

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ - tuổi xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Tỵ chính xác nhất 006

Trên đây là những thông tin cần lưu ý khi xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tỵ. Chúc các bạn và gia đình năm mới Tân Sửu 2021 an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-nguoi-tuoi-ty-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-chu-nha-tuoi-ty-chinh-xac-nhat-599250.html

Theo: Petrotimes