Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tuất

Trong năm 2021, hãy cùng tìm hiểu xem những tuổi nào phù hợp để xông nhà cho gia chủ tuổi Tuất

Khi mà năm Tân Sửu 2021 đang đến gần, hãy tìm hiểu xem người xông nhà tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tuất để có một năm mới may mắn, thành công.

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Mậu Tuất 1958

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Hợp Tân của năm xông nhà Tân Sửu: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Không Sinh, Không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Hợp Tân của năm xông nhà Tân Sửu: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thân Không sinh, Không khắc với Tuất của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thân Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tịch Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương trợ với Mậu của gia chủ: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc Tân của năm xông nhà Tân Sửu: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tuất 001

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Canh Tuất 1970

Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Thân 1968 mệnh Đại Dịch Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thân Không sinh, không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Nhâm Tuất 1982

Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp Nhận Được

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Không sinh không khắc với Sửu của năm: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp Nhận Được

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tương Trợ với Tuất của gia chủ: Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hình với Sửu của năm Tân Sửu: Không Tốt

→ Tổng điểm: 8/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Tuất 002

Tuổi xông nhà Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Sinh với Thủy của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương trợ với Tân của năm Tân Sửu: Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Không sinh Không khắc với Gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm: 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Giáp Tuất 1994

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp Tân của năm Tân Sửu: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Không Sinh, Không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm: 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Bính Tuất 2006 mệnh Ốc Thượng Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Sinh với Hỏa của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp Tân của năm Tân Sửu: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục Hình với Sửu của năm Tân Sửu: không Tốt

→ Tổng điểm: 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiên Thượng Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục Phá với Sửu của năm Tân Sửu: Không Tốt

→ Tổng điểm: 9/12 Rất tốt

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-tuoi-tuat-599030.html

Theo: Petrotimes