You nghĩa là gì và quy tắc dùng các đại từ trong tiếng Anh

Tiếng Anh có rất nhiều ngôi và những quy tắc bắt buộc bạn phải nắm vững. Một trong số đó là đại từ YOU. Vậy you là gì và nó được dùng ra sao? Cùng Kênh hot tìm hiểu nhé.

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 1/2/2021: Dần vận thế tăng cao, Dậu nhân duyên ập đến

Trong nhà có 6 vật này đảm bảo năm Tân Sửu 2021 nhân đôi tài lộc, may mắn thường xuyên

You nghĩa là gì? 

Chúng ta có thể hiểu you trong tiếng Anh có nghĩa là đại từ nhân xưng. Nếu dịch ra tiếng Việt thì you có nghĩa là anh, chị, ông, bà, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, chúng mày...

Đại từ nhân xưng được dùng để thay thế cho danh từ khi không cần thiết sử dụng hoặc lặp lại chính xác danh từ hoặc cụm danh từ. 

You nghĩa là gì và quy tắc dùng các đại từ trong tiếng Anh

Bốn quy tắc về cách dùng đại từ bạn nên biết

Nếu bạn muốn giỏi tiếng Anh bạn cần phải biết cách dùng đúng đại từ. Đại từ được chia làm 4 loại chính là: Đại từ nhân xưng, Đại từ phản thân, Đại từ chỉ định, Đại từ sử hữu.

Đầu tiên là cách dùng đại từ nhân xưng: Gồm có đại từ chủ ngữ và đại từ tân ngữ. Bạn có thể hiểu đơn giản chủ ngữ chính là chủ thể gây ra hành động, còn tân ngữ là đối tượng bị tác động bởi hành động.

Nếu như đại từ chủ ngữ theo 3 ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là: I, you, he/she/it (số ít), we, you, they (số nhiều) thì đại từ tân ngữ lần lượt sẽ là: me, you, him/her/it (số ít), us. you, them (số nhiều).

Thứ hai là cách dùng đại từ phản thân bao gồm: myself, yourself, himself, herself, ourselves.... đại từ phản thân dùng làm chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành động vừa là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Đại từ này thường đứng sau động từ, giới từ for, to ở cuối câu. Ngoài ra đại từ phản thân còn được dùng để nhấn mạnh danh từ hoặc được dùng như các tân ngữ sau giới từ.

Tiếp theo là đại từ chỉ định: bao gồm các từ như this, that, these, those… trong tiếng Anh, đại từ chỉ định có thể không cần danh từ mà chính nó có thể làm chủ ngữ. Vì thế đại từ chỉ định luôn luôn đứng trước danh từ.

Cuối cùng là cách dùng đại từ sở hữu: được dùng để tránh không phải phải nhắc lại tính từ sở hữu và danh từ. Bạn cần chú ý để tránh nhầm lẫn giữa tính từ và đại từ sở hữu nhé. Trong một câu bạn chỉ nên sử dụng một là đại từ sở hữu, hai là danh từ. Tránh dùng cả hai trong cùng một câu nhé nếu không sẽ khiến người nghe, người đọc khó hiểu về ý nghĩa của câu bạn muốn nói đến.
 

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/you-nghia-la-gi-va-quy-tac-dung-cac-dai-tu-trong-tieng-anh-598320.html

Theo: Petrotimes