Nếu Tổng thống Trump không rời Nhà Trắng, các CEO sẽ làm gì?

Các CEO Mỹ cho biết, nếu ông Trump không rời Nhà Trắng, họ sẽ sử dụng sức ảnh hưởng để lên tiếng và hành động.