Giá cà phê hôm nay ngày 1/2/2021: Giữ nguyên mốc 31 triệu đồng/tấn

Giá cà phê hôm nay ngày 1/2/2021 thị trường trong nước không có nhiều biến động, hiện giao dịch khoảng 31.000 - 31.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 31/1/2021: Cao nhất 31.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 31/1/2021 tại các vùng trồng trọng điểm giữ ổn định, thị trường trong nước cao nhất 31.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 30/1/2021: Trở lại quanh mốc 31.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 30/1/2021 thị trường trong nước tăng 200 - 300 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 31.000 - 31.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 29/1/2021: Thấp nhất 30.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 29/1/2021 thị trường thế giới quay đầu giảm, Robusta xuống mốc 1.303 USD/tấn, thị trường trong nước giao dịch ở mức thấp.

Giá cà phê hôm nay ngày 28/1/2021: Tăng nhẹ 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 28/1/2021 thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong khoảng 31.100 - 31.500 đồng/kg. Tong khi 2 sàn cà phê phái sinh tiếp tục tăng.

Giá cà phê hôm nay ngày 27/1/2021: Cao nhất 31.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 27/1/2021 thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp, hiện trong khoảng 31.000 - 31.400 đồng/kg. Trên thế giới, 2 sàn cà phê quay đầu tăng.

Giá cà phê hôm nay ngày 26/1/2021: Chưa qua ngưỡng 31 triệu đồng/tấn

Giá cà phê hôm nay ngày 26/1/2021 tiếp tục duy trì trong khoảng 30.900 - 31.200 đồng/kg. Trên thế giới, 2 sàn cà phê phái sinh cùng giảm nhẹ.

Giá cà phê hôm nay ngày 25/1/2021: Duy trì ở mức thấp

Giá cà phê hôm nay ngày 25/1/2021 tiếp tục duy trì ổn định ở mức thấp, cao nhất 31.300 đồng/kg..

Giá cà phê hôm nay ngày 24/1/2021: Tăng 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 24/1/2021 tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 30.900 - 31.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 22/1/2021: Về quanh 31.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 22/1/2021 thị trường trong nước giảm từ 300-400 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 31.100 - 31.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 21/1/2021: Giảm xuống quanh mốc 31.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 21/1/2021 thị trường tiếp tục giảm hiện giao dịch trong khoảng 31.300 - 31.800 đồng/kg.