Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trước khi thành lập

03:05 | 10/01/2022

|
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trước khi thành lập
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trước khi thành lập
Ảnh minh họa

Ngay từ những năm 80 của thế kỷ XX, mặc dù lúc đó chưa có tổ chức Hội Cựu chiến binh, nhưng lực lượng Cựu chiến binh đã tham gia xây dựng và có những đóng góp quan trọng cho ngành dầu khí Việt Nam, thông qua việc thực hiện các văn bản sau:

- Ngày 26/6/1980, Bộ Chính trị có Nghị quyết giao cho quân đội làm dầu khí.

- Ngày 28/6/1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều Sư đoàn 318 đi làm dầu khí tại Vũng Tàu.

- Ngày 11/7/1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành lập Binh đoàn dầu khí trực thuộc Bộ Quốc phòng, lấy phiên hiệu là Binh đoàn 318.

- Ngày 24/01/1981, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí khẳng định Binh đoàn 318 được giao nhiệm vụ xây dựng kinh tế dầu khí; đồng thời quyết định thành lập Xí nghiệp liên hợp Xây lắp dầu khí trực thuộc Tổng cục Dầu khí.

Cùng với việc thành lập Binh đoàn dầu khí, với quân số ban đầu khoảng 8.500 người, nhiều tướng lĩnh, sĩ quan ưu tú đã được cử về ngành dầu khí để xây dựng những cơ sở, nền móng ban đầu của Ngành, như trung tướng (sau được phong thượng tướng) Đinh Đức Thiện, trung tướng Nguyễn Hòa, thiếu tướng Tô Ký, các đại tá Phan Tử Quang, Phạm Văn Diêu, Đặng Quốc Tuyển …

Từ năm 1989, sau khi Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập, tại một số đơn vị trong Tổng công ty Dầu khí, như: Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Công ty PVGC, Xí nghiệp Cơ khí hàng hải (thuộc PTSC)..., các tổ chức Cựu chiến binh đã được thành lập, nhưng sinh hoạt theo địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở. Các đơn vị khác tuy chưa có tổ chức Hội Cựu chiến binh, nhưng các cựu chiến binh đều mong muốn thiết tha sớm thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh của đơn vị.

Nguồn: Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trước khi thành lập

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng