Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí được thành lập vào thời gian nào?

15:30 | 19/01/2022

|
Đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí tạo thành sức mạnh tổng hợp phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng ngành dầu khí nói riêng và đất nước nói chung
Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí được thành lập vào thời gian nào?
Ảnh minh họa

Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trung ương Đoàn, Uỷ ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội các nhà Doanh nhân trẻ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội DNT Dầu khí) được thành lập theo quyết định ngày 12/9/2007 của Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã mở ra một cơ hội mới, giúp các nhà doanh nhân trẻ ngành dầu khí có nhiều cơ hội tiếp cận, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí tạo thành sức mạnh tổng hợp phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng ngành dầu khí nói riêng và đất nước nói chung.

Uỷ ban lâm thời Hội Doanh nhân trẻ dầu khí gồm 15 doanh nhân trẻ, nhà quản lý trẻ dầu khí đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ nhất với việc hiệp thương Uỷ ban Hội và thông qua kế hoạch, cương lĩnh hành động nhiệm kỳ 2008 – 2011

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí được thành lập vào thời gian nào?

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng