Hội Doanh nhân trẻ dầu khí tham gia xây dựng ngành dầu khí

21:34 | 22/01/2022

|
Phát huy khả năng, trí tuệ, trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn góp phần xây dựng thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững mạnh
Hội Doanh nhân trẻ dầu khí tham gia xây dựng ngành dầu khí
Ảnh minh họa

Năm 2010 là năm có ý nghĩa hết sức to lớn đối với ngành dầu khí, là năm Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược phát triển của ngành dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng đội ngũ Hội Doanh nhân trẻ dầu khí đoàn kết, tích cực lao động, sáng tạo và xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng ngành dầu khí lớn mạnh. Để đạt được những mục tiêu đó, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ của Tập đoàn tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới (WTO), Tập đoàn Dầu khí đang tích cực mở rộng hoạt động tại thị trường các nước khác trên thế giới như Liên bang Nga, các nước SNG, Algeria, Venezuela, Lào, Campuchia… Đây là một cơ hội vô cùng quan trọng của tuổi trẻ dầu khí; doanh nhân trẻ dầu khí phát huy khả năng, trí tuệ, trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn góp phần xây dựng thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững mạnh.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Hội Doanh nhân trẻ dầu khí tham gia xây dựng ngành dầu khí

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng