Call nghĩa là gì? Call khi là động từ và khi là danh từ sử dụng ra sao?

Hiện nay tiếng Anh được sử dụng khá rộng rãi, nhất là với các mạng xã hội mọi người thường dùng nhiều thuật ngữ tiếng Anh thay vì tiếng mẹ đẻ. Ví dụ call, follow... vậy call là gì và nghĩa có nó khi là động từ và danh từ như thế nào.

Call nghĩa là gì? Call khi là động từ và khi là danh từ sử dụng ra sao?

Trong từ điển Anh – Việt, từ “Call” có thể được hiểu theo những nghĩa sau:

1. Động từ: 

a. Call để đặt tên cho ai đó hoặc điều gì đó, hoặc biết hoặc xưng hô với ai đó bằng một cái tên cụ thể:

They've called the twins Edward and Thomas. Họ gọi cặp song sinh là Edward và Thomas.
What's that actor called that we saw in the film last night? Diễn viên đó được gọi là gì mà chúng ta đã thấy trong phim tối qua?

His real name is Jonathan, but they've always called him Johnny. Tên thật của anh ấy là Jonathan, nhưng họ luôn gọi anh ấy là Johnny.

What's her new novel called? Cuốn tiểu thuyết mới của cô ấy tên là gì?

I wish he wouldn't keep calling me "dear" - it's so patronizing! Tôi ước gì anh ấy không tiếp tục gọi tôi là "em yêu" - điều đó thật nhẫn tâm!

b. Nếu một người, đặc biệt là một đứa trẻ, gọi tên ai đó, họ sẽ gọi người đó bằng một cái tên có ý xúc phạm:

Tom's worried that if he wears glasses at school the other children will call him names. Tom lo lắng rằng nếu anh ấy đeo kính ở trường thì những đứa trẻ khác sẽ gọi tên anh ấy.

c. Sử dụng điện thoại để nói chuyện với ai đó:

I've been calling all morning but I can't get through. Tôi đã gọi điện cả buổi sáng nhưng không thể qua được.

Do you think we should call the police? Bạn có nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát không?
He called (you) last night when you were out. Anh ấy đã gọi cho (bạn) vào đêm qua khi bạn ra ngoài.

She called (me) this morning at the office and we had a brief chat. Cô ấy đã gọi cho (tôi) sáng nay tại văn phòng và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn.

Danh từ

Call có nghĩa là

-Tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi

-Tiếng chim kêu

-Kèn lệnh, còi hiệu, trống lệnh

-Tiếng gọi, lời kêu gọi

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/call-nghia-la-gi-call-khi-la-dong-tu-va-khi-la-danh-tu-su-dung-ra-sao-598322.html

Theo: Petrotimes