Lật tẩy bí ẩn phía sau đèn thất tinh kéo dài mạng sống của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng dùng đèn thất tinh bày trận ngoại trừ việc muốn làm rối loạn đường đi nước bước của Tư Mã Ý, khiến đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ thì ông còn có diệu kế khác. 

>>>Bí ẩn về thạch mẫu, vật thể khiến hoàng đế thời xưa sợ khiếp vía

>>>Vị tướng quân khiến hai hoàng đế sợ run, một người bị phế

>>>Bí ẩn hồ Natron, nơi sinh vật không may rơi vào bị hóa đá

Đối mặt với cái chết, người thời xưa thường mê tín sử dụng đan được, mong được sống lâu trăm tuổi. Theo đạo giáo cổ xưa, có một loại phương pháp kéo dài mạng sống nhờ đèn thất tinh. 

Thời kỳ Tam quốc, Gia Cát Lượng đã từng sử dụng phương pháp này để kéo dài tuổi thọ của mình, thế nhưng cuối cùng vì Ngụy Diên xông vào, bao nhiêu cố gắng đều thất bại. 

Sau này, các sử gia cho rằng, chuyện Gia Cát Lượng lập đèn trận để kéo dài tình mạng là giả, cố gắng bày trận mới là thật. 

Theo tìm hiểu, quân sư nước Thục là Gia Cát Lượng nổi tiếng là người uyên bác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Khi bản thân đi đến điểm cuối của sinh mệnh, Gia Cát Lượng xem thiên tượng, tự biết thời gian của mình không còn nhiều, quyết định sử dụng đèn thất tinh để kéo dài tính mạng. 

Lật tẩy bí ẩn phía sau đèn thất tinh kéo dài mạng sống của Gia Cát Lượng 001

Gia Cát Lượng là quân sư kỳ tài của nước Thục. 

Theo vị quân sư kỳ tài này, chỉ cần 7 ngày đèn không tắt, tuổi thọ của ông có thể kéo dài thêm 12 năm. 

Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, Tư Mã Ý cũng nhìn tinh tượng biết được Gia Cát Lượng bệnh nặng, không lâu sau sẽ tạ thế, thế nhưng nhìn quân Thục đèn đuốc vẫn sáng trưng, nội tâm không khỏi băn khoăn, phát đi đại tướng thăm dò thực hư. 

Trong quân Thục, danh tướng Ngụy Diên cho rằng quân địch cướp trại, vội vàng xông vào trướng của Gia Cát Lượng, khiến đèn bản mệnh của Gia Cát Lượng bị gió thổi tắt. 

Lúc này Gia Cát Lượng cũng chỉ biết than một câu: "Sinh tử có số, không thể cứu vãn, tất cả là ý trời". 

Tức giận với hành động của Ngụy Diên, Khương Duy muốn lao đến một đao chém chết Ngụy Diên nhưng bị Gia Cát Lượng ngăn lại, nói rằng Tư Mã Ý không muốn cướp trại mà muốn thăm dò sinh tử của ông mà thôi. 

Lật tẩy bí ẩn phía sau đèn thất tinh kéo dài mạng sống của Gia Cát Lượng 002

Trận đèn thất tinh của Gia Cát Lượng ẩn giấu nhiều mưu kế. - Ảnh minh họa.

Thế nhưng, Gia Cát Lượng biết mình bệnh nặng, cố ý bày ra trận đèn thất tinh thực ra không hoàn toàn để kéo dài sinh mệnh mà còn ẩn giấu huyền cơ khác. Nếu không tại sao ông lại không chọn nơi khác bế quan, sai người tử thủ, ai xông vào đều phải chết mà lại chọn nơi quân doanh, ở trong lều lớn, ai cũng đều biết. 

Thực tế, Gia Cát Lượng dùng đèn thất tinh bày trận ngoại trừ việc muốn làm rối loạn đường đi nước bước của Tư Mã Ý, khiến đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ thì ông còn có diệu kế khác. 

Gia Cát Lượng này muốn nhân cơ hội để bắt được gian tế trong nội bộ, muốn xem cuối cùng ai sẽ là người nhịn không được mà xông vào doanh trướng, phá hư đèn trận của ông. 

Quả nhiên lần này, Gia Cát Lượng bắt được Ngụy Diên, có thể nói là một mũi tên bắn chết hai con chim, đến chết vẫn khiến người ta khâm phục.  
 

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/lat-tay-bi-an-phia-sau-den-that-tinh-keo-dai-mang-song-cua-gia-cat-luong-599113.html

Theo: Petrotimes