CTD bị phạt hơn 150 triệu đồng do vi phạm lĩnh vực chứng khoán

UBCK vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD).

Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Coteccons với tổng số tiền phạt là 155 triệu đồng.

Công ty bị phạt 70 triệu đồng vì lỗi công bố thông tin không đầy đủ nội dụng theo quy định pháp luật gồm Báo cáo tài chính quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty.

Bên cạnh đó, Coteccons còn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan đến thành viên HĐQT.

CTD bị phạt hơn 150 triệu đồng do vi phạm lĩnh vực chứng khoánCTCP Xây dựng Coteccons

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng năm 2019 của công ty đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty. Tuy nhiên, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị (ĐHĐCĐ/HĐQT) thông qua.

Mức phạt được căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Năm 2021, CTD lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 17.413 tỷ đồng, tăng 20% thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 340 tỷ đồng, tăng 2%.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên CTD xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu. Trên sàn chứng khoán, CTD được đánh giá là công ty có sức khỏe tài chính lành mạnh, không vay nợ, tiền gửi ngân hàng hiện ở mức hơn 3.370 tỷ đồng.

Ghi nhận tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Coteccons (CTD), ban lãnh đạo cho biết quý 1/2021, doanh thu hợp nhất ước đạt 2.568 tỷ đồng, thực hiện 14,7% kế hoạch năm 2021, lợi nhuận sau thuế 54,5 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch cả năm.

So với năm 2020, quý đầu năm nay Coteccons giảm 28% doanh thu và 56%. Đây cũng là mức thấp nhất của Coteccons, kể từ sau giai đoạn giảm nhiệt từ năm 2017.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/4, cổ phiếu CTD tăng 1,1% lên mức 64.200 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây của CTD đạt gần nửa triệu đơn vị.

Copy link

https://m.thuongtruong.com.vn/news/ctd-bi-phat-hon-150-trieu-dong-do-vi-pham-linh-vuc-chung-khoan-53259.html

Theo: Tạp chí Thương trường