Tổ xây dựng Đề án tổ chức lại ngành Dầu khí thành lập năm nào?

Tổ xây dựng Đề án tổ chức lại ngành Dầu khí thành lập năm nào?

Ngày 31/07/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Chỉ thị số 235-CT về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án tổ chức lại ngành Dầu khí Việt Nam.
|< < 1 2 3 > >|

Tỉ giá