Những phần thưởng cao quý Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

15:05 | 09/01/2022

|
Đóng góp xuất sắc của đội ngũ đoàn viên, thanh niên ngành Dầu khí, Nhà nước đã tặng thưởng những phần thưởng cao quý.
Những phần thưởng cao quý Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ảnh minh họa

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2007.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2007.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm nhận công trình thanh niên năm 2008.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2008.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh niên tình nguyện năm 2008.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2008.

Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Bộ Công thương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác năm 2008.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí năm 2008.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2009.

Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen: Đoạt giải Nhất cuộc thi viết Tìm hiểu các luật giao thông năm 2009.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2009.

Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tặng cờ đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2009.

Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên năm 2010.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên giai đoạn 01.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen: Đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng thưởng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng năm 2010.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2010.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ đơn vị đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

Bộ Công thương tặng Cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010.

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Quyết định số 265 QĐ/CTN ngày 01/03/2011.

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Những phần thưởng cao quý Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng