Thành lập các Đảng bộ cấp trên cơ sở tại khu vực nào?

09:38 | 02/12/2021

|
Được sự cho phép và ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng, Ban Cán sự đảng Tổng công ty Dầu khí đã phối hợp với các Tỉnh/Thành ủy địa phương thành lập các Đảng bộ cấp trên cơ sở tại khu vực.
Thành lập các Đảng bộ cấp trên cơ sở tại khu vực nào?
Ảnh minh họa

Để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng đối với hoạt động dầu khí, đồng thời chuẩn bị cho việc thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn, được sự cho phép và ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng, Ban Cán sự đảng Tổng công ty Dầu khí đã phối hợp với các Tỉnh/Thành ủy địa phương thành lập các Đảng bộ cấp trên cơ sở tại khu vực, cụ thể:

1) Ở Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã được mở rộng, bao gồm cả đơn vị thành viên và trực thuộc Tổng công ty đóng tại khu vực Hà Nội.

2) Ở thành phố Hồ Chí Minh, đã thành lập Đảng bộ khối Dầu khí trực thuộc Thành ủy Hồ Chí Minh. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở bao gồm tất cả các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở dầu khí hoạt động trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

3) Ở thành phố Vũng Tàu, Đảng bộ Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

4) Đảng bộ Công ty PTSC là Đảng bộ cấp trên cơ sở và tiếp tục trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Ngoài ra, các Đảng bộ cơ sở khác như Đảng bộ Công ty PVGAS, Công ty PVC, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề dầu khí… đều là các Đảng bộ cơ sở mạnh sinh hoạt tại Vũng Tàu.

Vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp ủy Đảng đã được tăng cường. Riêng đối với Đảng bộ cơ quan Tổng công ty, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty đều sinh hoạt trong Đảng bộ này, do đó các vấn đề lớn quan trọng của ngành Dầu khí trước khi quyết định triển khai hoặc trình Chính phủ phê duyệt đều được thảo luận kỹ trong Đảng ủy. Các kết luận, nghị quyết của Đảng uỷ Tổng công ty vì thế có tác dụng lan tỏa đến toàn ngành.

Nhiều cuộc họp giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Đảng uỷ đã có tác động tích cực đến việc điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đảng uỷ cơ quan Tổng công ty đã tham gia nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức và cán bộ trong ngành và đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các vụ việc mất đoàn kết trong Tổng công ty.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Thành lập các Đảng bộ cấp trên cơ sở tại khu vực nào?

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng