Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả bầu cử, ông Biden chính thức là Tổng thống

Quốc hội Mỹ đã xác nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden giành chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri sau phiên họp lưỡng viện.

4 người chết, 52 người bị bắt sau vụ náo loạn ở Quốc hội Mỹ

Tổng chưởng lý Washington đề nghị ông Pence phế truất Tổng thống Trump

Theo các thông tin mới nhất từ phiên họp lưỡng viện, Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã nhận được 306 phiếu đại cử tri, chính thức trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ. Tuy nhiên, quá trình xác nhận sẽ vẫn được tiếp tục cho đến khi hoàn tất toàn bộ 50 tiểu bang.

Trở lại phiên họp quốc hội, các nỗ lực lật ngược kết quả phiếu đại cử tri ở 5 bang chiến trường Nevada, Michigan, Georgia, Arizona và Pennsylvania đều thất bại.

Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả bầu cử, ông Biden chính thức là Tổng thống 001

Ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46

Bang Arizona: Hạ nghị sĩ Cộng hòa Paul Gosar (bang Arizona) và thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) phản đối danh sách đại cử tri. Quốc hội phải tạm dừng để hai viện bàn bạc, bỏ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu ở Thượng viện (đảng Cộng hòa chiếm đa số): 6 thượng nghị sĩ tán thành phản đối, 93 nghị sĩ không tán thành phản đối. Kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện (đảng Dân chủ chiếm đa số): 121 hạ nghị sĩ tán thành phản đối (toàn bộ là nghị sĩ Cộng hòa, không có nghị sĩ Dân chủ nào), 303 hạ nghị sĩ không tán thành phản đối (220 nghị sĩ Dân chủ, 83 nghị sĩ Cộng hòa), 7 hạ nghị sĩ không bỏ phiếu (2 nghị sĩ Dân chủ, 5 nghị sĩ Cộng hòa).

Như vậy kết quả chung là lưỡng viện không tán thành phản đối và 11 phiếu đại cử tri bang Arizona thuộc về ông Biden được thông qua.

Bang Pennsylvania: Hạ nghị sĩ Cộng hòa Scott Perry (bang Pennsylvania) và thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley (bang Missouri) phản đối danh sách đại cử tri (bầu cho ông Biden) mà bang này trình lên Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu ở Thượng viện: chỉ 7 thượng nghị sĩ tán thành việc phản đối, 92 nghị sĩ không tán thành. Kết quả bỏ phiếu Hạ viện: 138 hạ nghị sĩ tán thành phản đối, 282 hạ nghị sĩ không tán thành.

Như vậy, 20 phiếu đại cử tri bang này vẫn thuộc về ông Biden.

Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả bầu cử, ông Biden chính thức là Tổng thống 002

Công tác kiểm phiếu đại cử tri

Bang Georgia: Một số hạ nghị sĩ (trong đó có nghị sĩ Jody Hice của Georgia) phản đối danh sách đại cử tri (bầu cho ông Biden) mà bang này trình lên Quốc hội, nhưng không có thượng nghị sĩ nào tham gia phản đối (trước đó có tin thượng nghị sĩ Kelly Loeffler của Georgia nói sẽ phản đối, nhưng rút lại quyết định sau khi xảy ra bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội). Danh sách đại cử tri được thông qua.

Bang Nevada: Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mo Brooks phản đối danh sách đại cử tri, nhưng không có thượng nghị sĩ nào phản đối, do đó phản đối vô hiệu. Danh sách đại cử tri của bang Nevada được thông qua.

Bang Michigan: Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene (bang Georgia) phản đối, không có thượng nghị sĩ nào tham gia phản đối, do đó phản đối vô hiệu và danh sách đại cử tri bang này (bầu cho ông Biden) được thông qua.

Theo CNN, hiện còn 12 bang chưa được chứng nhận danh sách phiếu đại cử tri và trong số này khả năng sẽ có sự phản đối ở bang chiến trường Wisconsin.

Theo: Garde manger/ TH