Tiếp nhận và sáp nhập các đơn vị ngoài ngành

08:02 | 19/11/2021

|
Tiếp nhận và sáp nhập vào cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn nhiều doanh nghiệp ngoài ngành đang có khó khăn.
Tiếp nhận và sáp nhập các đơn vị ngoài ngành
Ảnh minh họa

Tập đoàn đã tiếp nhận và sáp nhập vào cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn nhiều doanh nghiệp ngoài ngành đang có khó khăn, như: (i) các doanh nghiệp xây dựng dân dụng được tiếp nhận và nhập vào cơ cấu Tổng công ty Xây lắp Dầu khí; (ii) các căn cứ dịch vụ cảng biển được nhập vào Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí; (iii) hay Công ty Máy và phụ tùng (Machino). Năm 2010 Tập đoàn tiếp tục nhận các đơn vị thành viên mới khác, như:

1. Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư (PETEC)

Ngày 12/02/2010, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 0881/QĐ-BCT về việc chuyển Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 05/03/2010, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành quyết định số 555/QĐ-DKVN về việc tiếp nhận Công ty này làm đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Tiếp nhận một số đơn vị của Vinashin:

Ngày 18/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), trong đó có việc chuyển giao 12 công ty con của Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Việc chuyển giao hầu như được hoàn tất trong quý III/2010.

Các dự án của Vinashin chuyển về PVN gồm:

1. Khu Công nghiệp tàu thủy Lai Vu (Hải Dương);

2. Khu Công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn (Thanh Hóa);

3. Nhà máy đóng tàu đặc chủng và sản xuất trang thiết bị tàu thủy Nhơn Trạch (Đồng Nai);

4. Nhà máy đóng tàu Dung Quất;

5. Khu Công nghiệp tàu thủy Soài Rạp (Tiền Giang);

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Tiếp nhận và sáp nhập các đơn vị ngoài ngành

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng