Tây Ninh: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm tại Sở Công Thương

Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết luận Thanh tra về công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, qua đó chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm tại đơn vị này.

Cụ thể, về công tác quản lý tài chính, kế toán, Thanh tra tỉnh cho rằng, việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ còn có một số nội dung không phù hợp, sai quy định như phụ cấp làm thêm giờ; xây dựng nội dung trích lập các quỹ sai so với quy định; chưa thực hiện theo hướng dẫn về quản lý sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định phải thực hiện xây dựng quy chế theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP nhưng Trung tâm lại thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với nội dung phân phối kết quả tài chính trong năm.

Tây Ninh: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm tại Sở Công Thương

Nhiều sai phạm tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Web site Sở Công Thương Tây Ninh

Cũng theo kết luận thanh tra, việc lập, giao dự toán thu đối với nguồn thu phí và lệ phí năm 2017 của Sở Công thương Tây Ninh chưa sát với thực tế, trong số liệu thu chưa xác định rõ nguồn thu giữa phí và lệ phí theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp năm 2017, năm 2018 cũng còn có một số khoản chi, thanh toán sai nguồn, sai chế độ, sai định mức chi với tổng số tiền chi sai là 1.139.336.480 đồng, trong đó năm 2017 là 192.645.749 đồng và năm 2018 là 946.690.731 đồng.

Việc quản lý thu, nộp nguồn thu phí, lệ phí, Sở Công Thương đã thu nhưng nộp ngân sách chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

Số thu tồn chưa nộp để tại quỹ tiền mặt cuối năm 2017 là 621.221.091 đồng và cuối năm 2018 là 318.2014.425 đồng là sai với quy định.

Việc quản lý, sử dụng các khoản thu khác với số tiền 347.088.000 đồng là sai với quy định.

Trong đó, quản lý, sử dụng số tiền 308.360.000 đồng (nhận quà tặng - tiền không đúng quy định 210.000.000 đồng, gửi tiết kiệm tiền thu phí, lệ phí được số tiền lãi 53.728.000 đồng, chênh lệch quyết toán cao hơn thực tế từ lớp học vệ sinh an toàn thực phẩm là 44.632.000 đồng) là hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép (Điều 205), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) của Bộ Luật hình sự năm 2015, do bà Nguyễn Thị Bích Lệ, nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương, Kế toán trưởng của Sở Công Thương thực hiện.

Việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân còn thiếu 3 trường hợp chưa mở mã số thuế là sai theo quy định về đăng ký thuế.

Việc quản lý, sử dụng tài sản, văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chưa lập đầy đủ các loại sổ theo quy định là sai với quy định tại Điều 6, 10, 22 và 37 của Luật Quản lý và sử dụng tài sản và Điều 6, 26 Luật Kế toán.

Trong thực hiện pháp luật về kế toán chưa mở sổ kế toán đầy đủ đối với 5 loại sổ như TSCĐ, thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ, sổ các khoản phải thu phải trả, sổ theo dõi các nguồn hoạt động khác theo quy định Luật Kế toán.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước; đồng thời, kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; tổ chức khắc phục những thiếu sót, sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu.

Đồng thời, kiến nghị Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo chấn chỉnh đối với những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu, kiểm tra chặt chẽ trong thẩm tra quyết toán kinh phí hàng năm đối với Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, kiến nghị chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép (Điều 205), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) của Bộ Luật hình sự năm 2015, do bà Nguyễn Thị Bích Lệ - nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương - Kế toán trưởng của Sở Công Thương thực hiện sang Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Copy link

http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/chuyen-ho-so-sang-cong-an-dieu-tra-sai-pham-tai-so-cong-thuong-195166

Theo: Tạp chí Thanh tra