Trường Đào tạo cán bộ công nhân trực thuộc đơn vị nào?

03:05 | 17/10/2021

|
Những năm xây dựng và phát triển, Trường đã có những đóng góp đáng kể trong việc chuẩn bị lực lượng cán bộ và công nhân cả về số lượng và chất lượng cho Vietsovpetro.
Trường Đào tạo cán bộ công nhân trực thuộc đơn vị nào?
Công nhân đang làm việc trên giàn khoan/Ảnh minh họa

Ngày 26/11/1981, Tổng cục Dầu khí quyết định thành lập Ban chuẩn bị cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro. Ban có nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng lao động là người Việt Nam có đủ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ để cung cấp theo yêu cầu của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, tạo điều kiện cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro sớm đi vào hoạt động.

Ngày 13/05/1985 Hội đồng Bộ trưởng Thông báo số 1820-TB về việc được phép thành lập Trường Đào tạo cán bộ, công nhân. Ngày 31/05/1982 Tổng cục Dầu khí ban hành Quyết định số 400/DK-TCCB về việc thành lập Trường Đào tạo cán bộ công nhân cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro tại Vũng Tàu. Trường có nhiệm vụ: dạy tiếng Nga; bổ túc một số ngành nghề chuyên dụng; học tập chính trị, nội quy....

Sau hơn 7 năm hoạt động, Tổng cục Dầu khí quyết định giải thể Trường Đào tạo cán bộ, công nhân cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro kể từ ngày 01/02/1989 theo Quyết định số 27/QĐ-TC ngày 11/01/1989. Trong những năm xây dựng và phát triển, Trường Đào tạo cán bộ, công nhân cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro đã có những đóng góp đáng kể trong việc chuẩn bị lực lượng cán bộ và công nhân cả về số lượng và chất lượng để gửi vào làm việc trong Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cung cấp nhân lực là người cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro của Tổng cục Dầu khí Việt Nam.

Nguồn: Trường Đào tạo cán bộ công nhân trực thuộc đơn vị nào?

Ngọc Hà

kinhtexaydung.petrotimes.vn

  • vinamilk-mb
  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng