Cơ quan báo chí vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động 1 năm theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/12, thay thế cho các quy định hiện hành.

Các Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng 7 này

Share tin giả trên Facebook cũng bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng

Theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, các cơ quan báo chí vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động 1 năm kèm theo mức phạt hành chính nghiêm khắc.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2020 thay thế cho quy định hiện hành áp dụng với các đối tượng gồm:

- Cơ quan báo chí, nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;

- Cơ quan nhà nước;

- Tổ chức nước ngoài, văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài, văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài hoặc tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại Việt Nam;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định pháp luật tham gia hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Cũng theo Nghị định mới được ban hành, ngoài chính cá nhân/ tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, người đứng đầu cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt nếu để xảy ra những việc như cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí…

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

- Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 đến 12 tháng.

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 đến 12 tháng.

Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

- Buộc cải chính, xin lỗi;

- Buộc thu hồi sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật;

- Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy định pháp luật đã đăng, phát trên báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; buộc gỡ bỏ chương trình phát thanh, chương trình truyền hình; buộc gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng, ứng dụng phát thanh truyền hình trên mạng; buộc gỡ bỏ xuất bản phẩm điện tử vi phạm các quy định của pháp luật; buộc gỡ bỏ nội dung giới thiệu, quảng bá, đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm pháp luật;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

Về mức xử phạt hành chính, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản là 200.000.000 đồng đối với tổ chức và 100.000.000 đồng đối với cá nhân.

Cơ quan báo chí vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động 1 năm theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP

Ảnh minh họa

Cũng theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP đã bổ sung một số hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí bao gồm:

- Vi phạm quy định về giấy phép

- Vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo

- Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí

- Vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san

- Vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí

- Vi phạm quy định về cải chính trên báo chí

- Vi phạm quy định về họp báo

- Vi phạm quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí, bản tin, đặc san

- Vi phạm quy định về phát hành sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí

- Vi phạm quy định về lưu chiểu báo chí

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu báo chí in

- Vi phạm quy định về thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền hình

- Vi phạm quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

- Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động báo chí

- Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp

- Vi phạm quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động báo chí, hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp

Nghị định 119/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2020, sẽ thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 43 Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

Theo: Việt Dũng/ TH