Điểm Chuẩn Đại Học Thành Đô Năm 2020

Tra cứu điểm Chuẩn Đại Học Thành Đô Năm 2020 nhanh nhất tại Kênh hot.

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh với 06 nhóm ngành gồm: Công nghệ - Du lịch – Ngôn Ngữ - Kinh tế - Quản trị - Sức khỏe. Các phương thức xét tuyển của trường gồm: Xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT; xét tuyển Học bạ THPT và Thi tuyển đầu vào do Nhà trường tổ chức. Theo thông báo của Hội đồng Tuyển sinh, Tổng điểm xét tuyển tất cả các ngành đối với tất cả tổ hợp gồm 3 môn.

Với hình thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, điểm chuẩn của Đại học Thành Đô như sau:

Điểm Chuẩn Đại Học Thành Đô Năm 2020

Điểm chuẩn đại học Thành đô năm 2020.

Theo: Bảo Trân/Tổng hợp