Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Cập nhật điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2020 nhanh nhất, chính xác nhất tại Kênh hot.

Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2020

Quy chế tuyển sinh của trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng quy định, điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ngành.

Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, điểm chuẩn ngành được quy về thang điểm 30. Trong khi đó đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

 

Theo: Bảo Trân/Tổng hợp