Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020 nhanh và chính xác nhất. Xem điểm chuẩn đại học năm 2020 Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Năm 2020, Đại học Kinh tế quốc dân có điểm chuẩn từ 24,5-35,6. Trong những ngành lấy thang điểm 30, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 28, các ngành còn lại đa số ở mức 26-27 điểm.

Không ngành nào của Đại học Kinh tế quốc dân có điểm chuẩn dưới 24

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh tế quốc dân Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020 1Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020 2

Đối với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn tiếng Anh tính hệ số 2, môn khác tính hệ số 1, nhà trường quy về thang điểm 30 theo công thức: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

Năm 2020,  Đại học kinh tế quốc dân tuyển 5.800 chỉ tiêu theo ba phương thức, gồm: Tuyển thẳng (5%), dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 (60%) và xét tuyển kết hợp (35-40%).

Theo: Nhật Thành/Tổng hợp