Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân Sự 2020

Tra cứu điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân Sự 2020 chính xác nhất tại Kênh hot.

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2020

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế năm 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công văn số 1778/BGD ĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Sĩ quan Thông tin thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học quân sự năm 2020 như sau:

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân Sự 2020

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân Sự sẽ sớm được cập nhật trên Kenhhot.vn, chậm nhất tới ngày 5/10 này, Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân Sự sẽ có điểm chính thức.

Theo: Bảo Trân/Tổng hợp