Hướng dẫn thủ tục đổi CMND, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip (dự kiến)

Theo dự kiến, Bộ Công an sẽ triển khai thực hiện dự án cấp CCCD có gắn chip cho người dân vào tháng 11/2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

>>> Bộ Công an lấy ý kiến người dân về mẫu thẻ căn cước công dân mới

>>> Người phát ngôn Bộ Công An nói gì về việc người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật

Liên quan đến dự án cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD (gắn chip) do Bộ Công an quản lý. 

Mục tiêu của dự án là xây dựng Cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự.

Theo như dự kiến, việc cấp CCCD gắn chip sẽ được triển khai từ tháng 11/2020.

Mẫu thẻ CCCD gắn chip sẽ như thế nào?

Theo dự thảo Thông tư Quy định về mẫu thẻ CCCD, trong đó, nội dung trên thẻ CCCD gắn chip như sau:

Mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin sau:

- Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12mm; ảnh của người được cấp thẻ Căn cước công dân cỡ 20 x 30mm; có giá trị đến/date of expiry;

- Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Identity Card”; biểu tượng của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử; số/no; họ và tên/full name; ngày sinh/date of birth; giới tính/sex; quốc tịch/nationality; quê quán/place of birth; nơi thường trú/place of residence;

Mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin sau:

- Bên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/personnal identification; ngày, tháng, năm cấp thẻ Căn cước công dân/ date, month, year; chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ/director general of police department for adminstrative managerment of social order; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân; chíp điện tử.

- Bên phải, từ trên xuống: có 2 ô: vân tay ngón trỏ trái/left index finger và vân tay ngón trỏ phải/right index finger của người được cấp thẻ căn cước công dân.

- Dòng mã ICAO, mã QR code.

Hướng dẫn thủ tục đổi CMND, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip (dự kiến)

Thủ tục đổi CMND, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip

Đối với các trường hợp thông thường

Bước 1: Cắt góc

Nếu CMND 09 số, 12 số hoặc CCCD có mã vạch còn rõ nét ảnh, số và chữ thì trả CMND 09 số, 12 số hoặc CCCD có mã vạch chưa cắt góc và giấy hẹn trả thẻ CCCD gắp chíp cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Bước 2: Trả thẻ CCCD gắn chíp

- Công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD gắn chíp.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cắt góc phía trên bên phải mặt trước CMND 09 số, 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch đó, ghi vào hồ sơ và trả lại cho công dân. Trong đó:

+ CMND 09 số: Cắt mỗi cạnh góc vuông là 2cm;

+ CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch: Cắt mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND 09 số, 12 số và thẻ CCCD gắn mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất

Bước 1: Công dân gửi văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận số CMND và xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 09 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý CCCD nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Bước 2: Cán bộ quản lý CCCD kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân. Nếu không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Được biết, người dân đã được cấp thẻ CCCD dạng mã vạch vẫn sẽ sử dụng thẻ CCCD đó bình thường mà không cần thiết phải đổi lại. Tương tự, người dân đã được cấp thẻ CMND loại 12 số cũng không cần phải thay đổi lại.

Đối với công dân đang sử dụng CCCD mã vạch nếu còn thời hạn sử dụng để thực hiện các giao dịch bình thường. Nội dung thông tin cá nhân, số thẻ CCCD không có sự thay đổi giữa thẻ CCCD mã vạch và thẻ CCCD gắn chíp.

Trong trường hợp thẻ CCCD mã vạch của công dân hết hạn sử dụng, công dân phải đổi, cấp lại thẻ CCCD theo quy định hoặc công dân có yêu cầu đổi từ CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp thì được đổi theo yêu cầu.

 
Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/huong-dan-thu-tuc-doi-cmnd-cccd-ma-vach-sang-cccd-gan-chip-du-kien-589072.html

Theo: Petrotimes