Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 5/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Trước Đại hội Đảng, 12 người bị xử hình sự vì để xảy ra tham nhũng

Tổng bí thư: Người 'mũ ni che tai', giữ mình là chính chưa chắc đã tốt

Tại Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình trong ngày làm việc thứ nhất.

Cụ thể, vào buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại hội trường. Đầu tiên, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kế đó, Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Sau phát biểu khai mạc, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về cập nhật tình hình mới và tiếp thu ý kiến của một số tổ chức Đảng và cá nhân, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ảnh minh họa

Kế đó, Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Nêu kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tiếp tục tại hội nghị, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về tiếp thu ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Khép lại phiên họp buổi sáng, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban Cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023.

Vào buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành làm việc tại tổ.

Theo đó, tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kết lại bằng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Theo: Việt Dũng/ TH