Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 1/1/2021

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ tăng 3 tháng và nữ tăng 4 tháng, lao động nặng nhọc có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.

Bộ công an đưa nhiều quy định mới về cấp bằng lái xe

Các quy định có hiệu lực từ tháng 8/2020 đáng chú ý

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động.

Theo đó, kể từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ thay đổi như sau:

Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 1/1/2021 001

- Đối với lao động nam: đủ 60 tuổi 3 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

- Đối với lao động nữ: đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 1/1/2021 002

- Đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1.1.2021 (vùng Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn).

- Người lao động động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/quy-dinh-moi-ve-do-tuoi-nghi-huu-cho-nguoi-lao-dong-tu-112021-586763.html

Theo: Petrotimes