Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết chống bệnh thành tích

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, công tác thi đua khen thưởng ở Hà Nội phải được xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, kiên quyết chống bệnh thành tích.

Hà Nội: Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc cấp phép nhà dân có 4 tầng hầm

Thủ tướng đồng ý mở đường bay quốc tế vào tháng 9 nhưng phải xét nghiệm chắc chắn

Trong sáng 3/10, Đại hội thi đua yêu nước TP giai đoạn 2020-2025 đã được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô. Chủ đề của đại hội lần này là "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại", do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đề xuất.

Có mặt và phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thủ đô Hà Nội đã tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch kinh tế của cả nước.

"Trong thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu, có nhiều nỗ lực đáng biểu dương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, Hội đồng thi đua khen trưởng trung ương hoan nghênh thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên đã phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở, nơi công cộng.

Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng của cả nước." - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết chống bệnh thành tích

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Hà Nội cần chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng, xây dựng con người thủ đô văn minh, thanh lịch. Cần hướng tới sự phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long Hà Nội - ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới.

Tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, việc phải khen thưởng phải trên cơ sở đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, và có tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục.

Công tác khen thưởng phải tạo được  động lực tích cực lan tỏa trong toàn xã hội, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan làm suy giảm ý nghĩa việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Hơn nữa cũng cần chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác. 

Theo: Việt Dũng/ TH