Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Tổng bí thư: Người 'mũ ni che tai', giữ mình là chính chưa chắc đã tốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư nhân Ngày phòng chống thiên tai

Trong sáng ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới tham dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Bên cạnh Tổng Bí thư, còn có các lãnh đạo Đảng và Nhà nước như Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An... và 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Đại hội

Theo đó, Đại hội đại biểu lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, trong đó vượt 4 chỉ tiêu và 3 chỉ tiêu về đích trước 2 năm là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và giảm số lượng hộ nghèo.

Cụ thể, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP trong 5 năm tới; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Đại hội

Đại hội diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", mang nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Không những vậy, Đại hội cũng góp phần khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Theo: Việt Dũng/ TH