Tổng hợp số chính sách có hiệu lực từ tháng 3 đáng chú ý

Giáo viên không cần chứng chỉ ngoại ngữ, thu nhập 2 triệu/tháng là nghèo đa chiều, phạt tiền khi cho mượn văn bằng,... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 3.

Các chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ 1/12

Công bố phương án điều chỉnh sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều

Từ 15/3/2021, thu nhập 2 triệu đồng/tháng là nghèo đa chiều

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, có hiệu lực từ 15/3/2021.

Theo đó, các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 được quy định như sau: về tiêu chí thu nhập, đối với khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng.

Chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Tổng hợp số chính sách có hiệu lực từ tháng 3 đáng chú ý 001

Chuẩn hộ cận nghèo của khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung bình đối với khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,5 triệu đồng đến 2,250 triệu đồng.

Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Từ 20/3/2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 

Nội dung nổi bật này được đề cập trong các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 20/3/2021.

Theo các Thông tư này, trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên chỉ yêu cầu: có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Như vậy, từ ngày 4 Thông tư này có hiệu lực, người thi tuyển viên chức để được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Các Thông tư này áp dụng với giáo viên tại các trường công lập.

Tổng hợp số chính sách có hiệu lực từ tháng 3 đáng chú ý 002

Thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm

 

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/3/2021 là quy định thời hạn ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm: Xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự.

Thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm với các xe cơ giới còn lại.

Phạt tối đa 10 triệu đồng khi cho người khác mượn văn bằng, chứng chỉ

 

Theo Nghị định 04/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/3/2021, phạt từ 5 - 10 triệu đồng với một trong các hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác; cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình; sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

Quy định cũ tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP, mức phạt tối đa của hành vi này là 8 triệu đồng.

Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập

 

Từ 20/3/2021, các Thông tư: 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT và 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, quy định cách xếp lương cho giáo viên các cấp theo chức danh nghề nghiệp mới tương ứng như sau:

Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay đang áp dụng hệ số lương dao động từ 1,86 - 4,98); giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 1,86 - 4,98); giáo viên THCS áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38).

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/tong-hop-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-3-dang-chu-y-601883.html

Theo: Petrotimes