TP.HCM: Hơn 80% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận lớn

Các quận 2, 9 và Thủ Đức đều có từ 82% cho tới 97,89% số cử tri đồng ý sáp nhập ba quận trong buổi bỏ phiếu vào sáng nay ngày 4/10

Nguyên nhân TP.HCM gấp gáp việc thành lập thành phố Thủ Đức

TP HCM: Thủ tướng yêu cầu sớm cấp sổ hồng cho người dân

Sáng nay ngày 4/10 các cử tri từ quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức. Kết quả lấy ý kiến cử tri đã có ngay sau đó với sự đồng thuận cao từ người dân.

Cụ thể kết quả như sau: Quận 2 có hơn 72.500 người đi bỏ phiếu trong đó có 82% số người bỏ phiếu đồng ý, 15% số cử tri đi bỏ phiếu không đồng ý và 142 ý kiến khác.

TP.HCM: Hơn 80% cử tri đồng ý sáp nhập ba quận lớn

Quận 9 có hơn 142.000 người tham gia lấy ý kiến trong đó có tới 97,28% số cử tri đi bỏ phiếu đồng thuận với việc sáp nhập thành lập Thành phố Thủ Đức, 2,29% số cử tri đi bỏ phiếu không đồng ý và 152 ý kiến khác.

Quận Thủ Đức cũng có tới 97,89% trên tổng số 197.000 cử tri đi bỏ phiếu đồng ý với việc sáp nhập ba quận và thành lập Thành phố Thủ Đức, chỉ có 0,78% số cử tri không đồng ý.

Mặc dù vậy, ở quận 2 cũng có hơn 20% số cử tri không đồng ý với việc lấy tên thành phố sau khi sáp nhập là Thủ Đức, 1149 cử tri có ý kiến khác. Quận 9 có 3,19% số cử tri không đồng ý, 586 ý kiến khác trong khi đó quận Thủ Đức có tới 97,51% số người đi bỏ phiếu đồng ý lấy tên thành phố sau khi sáp nhập là Thủ Đức.

Theo: Bảo Trân/Tổng hợp