Từ tháng 3/2021, bảo hiểm xe máy bắt buộc có thời hạn tối đa 3 năm

NĐ 03/2021/NĐ-CP điều chỉnh một số quy định về bảo hiểm, trong đó bảo hiểm xe máy bắt buộc có thời hạn tối đa 3 năm là điểm được nhiều người chú ý.

Chồng đẩy vợ mang thai 7 tháng xuống vách núi để lầy tiền bảo hiểm

Thừa Thiên - Huế: Bắt đối tượng chiếm đoạt 1,2 tỷ tiền bảo hiểm của khách hàng

Liên quan đến việc thay đổi thời hạn bảo hiểm bắt buộc, mới đây, quy định bảo hiểm xe máy bắt buộc có thời hạn tối đa 3 năm là một trong những điểm mới đáng chú ý trong thay đổi về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, được quy định tại NĐ 03/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Cụ thể, theo khoản 1 điều 9 NĐ 03/2021/NĐ-CP, thời hạn ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm như sau: Thời hạn bảo hiểm tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm: Xe môtô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự.

Từ tháng 3/2021, bảo hiểm xe máy bắt buộc có thời hạn tối đa 3 năm

Bên cạnh đó, đối với các xe cơ giới còn lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

Ngoài ra, quy định mới bổ sung 1 trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm là xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an. Với 2 trường hợp còn lại vẫn giữ theo khoản 1 điều 10 NĐ 103/2008/NĐ-CP.

Trong khi đó, về thời hạn và mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm, theo khoản 2 điều 14 NĐ 03/2021, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Đối với các trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ nếu tử vong, tạm ứng 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ nếu tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Nếu chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, tạm ứng 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định nếu tử vong, tạm ứng 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ nếu tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Đặc biệt, theo nghị định mới, căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm; mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/tu-thang-32021-bao-hiem-xe-may-bat-buoc-co-thoi-han-toi-da-3-nam-601787.html

Theo: Petrotimes