UBND tỉnh Bình Thuận nói gì về việc 'giao đất không qua đấu giá'?

Trước việc có thông tin nhiều chiều về một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, và câu hỏi vì sao giao đất không qua đấu giá? UBND tỉnh Bình Thuận đã họp báo để cung cấp thông tin liên quan.

Làm rõ thông tin về dự án Khu dịch vụ du lịch Biển Quê Hương

UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo nhằm công khai một số dự án đầu tư trên địa bàn, làm rõ các thông tin nhiều chiều gây hiểu sai, và trả lời cho câu hỏi vì sao giao đất không qua đấu giá gây thắc mắc vừa qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa chủ trì buổi họp báo với sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đại diện 32 cơ quan báo chí TƯ và địa phương. 

Theo tài liệu của UBND tỉnh, có dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được quan tâm tại Bình Thuận do liên quan đến hình thức giao đất, đó là dự án Khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương (Hàm Thuận Nam và TP.Phan Thiết); dự án Trường Mầm Non Lê Quý Đôn (P. Phú Thủy, TP.Phan Thiết); dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại khu dân cư P.Đức Long, TP.Phan Thiết của Công ty Trường Phúc Hải, dự án cuối cùng là Khu dân cư thương mại và dịch vụ Tân Việt Phát 2 (TP.Phan Thiết).

1. Với dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết

Theo đó, dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 3579/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 cho Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết (trước đây là Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam); điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 và Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/7/2020.

A - Dự án được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 27/9/2018, điều chỉnh tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 02/5/2019, với diện tích 125.419,8 m², trong đó:

- Diện tích 104.811,3 m² tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam: Mục đích sử dụng đất là Đất thương mại dịch vụ; hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Diện tích 20.608,5 m² đất tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết: Đầu tư các hạng mục đích công cộng; cụ thể như sau: mục đích sử dụng đất là Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (chỉ triển khai các công trình phục vụ mục đích công cộng, không kinh doanh như: Khu rừng dương sinh thái, công viên cắm trại, câu lạc bộ văn hóa - giải trí - thể thao, khu nhà văn phòng điều hành dự án, cây xanh cảnh quan, công trình hạ tầng kỹ thuật.... theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương), hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND tỉnh Bình Thuận nói gì về việc 'giao đất không qua đấu giá'?

B - Dự án thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể:

- Đối với phần diện tích thuộc địa bàn thành phố Phan Thiết chỉ xây dựng công trình phục vụ mục đích công cộng, không kinh doanh, phục vụ cộng đồng dân cư, mọi người dân đều được sử dụng, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai năm 2013, nên thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm a khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

- Đối với phần diện tích thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Nam: Dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư (Mục số 34 Phụ lục số II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ), được miễn tiền thuê đất 07 năm theo quy định khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, nên thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm b khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

C - Đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:

Diện tích 7,17 ha cây phi lao nằm trong khu vực dự án được trồng từ ngân sách Nhà nước, nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng qua các thời kỳ (kể cả từ trước khi quy hoạch 09) nên không phải là rừng phòng hộ. Đây là diện tích nằm riêng lẻ tại khu vực giáp ranh 02 địa phương, trên diện tích thuộc bãi ngang ven biển Tiến Thành - Thuận Quý, trước đây là bãi đất trống được UBND xã Thuận Quý và Tiến Thành bố trí trồng cây phi lao năm 1995. Qua rà soát, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích 7,17 ha đảm bảo điều kiện theo qui định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp, cụ thể:

- Sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Phần diện tích 7,17 ha thuộc danh mục các dự án du lịch ven biển tại thành phố Phan Thiết và khu vực ven biển Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đăng ký chuyển mục đích sử dụng rừng giai đoạn 2016 - 2025 tại Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tình Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2025.

Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Thuận Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018.

- Về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:

Ngày 25/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; trong đó, có dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương, diện tích dự án 12,54 ha, diện tích rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách (nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng) chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác 7,17 ha.

- Về dự án đầu tư được duyệt:

Dự án đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 05/12/2016, Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 và Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương; Quyết định số 001QĐ/2019 ngày 02/10/2019 về phê duyệt dự án đầu tư của Giám đốc Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết (vốn ngoài ngân sách).

- Về phương án trồng rừng thay thế, nộp tiền trồng rừng thay thế:

Phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt tại Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh và xác nhận của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh về hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế tại công văn số 23/CV-QBVPTR ngày 09/7/2018.

Đồng thời, trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã rà soát, đối chiếu với Giấy phép quy hoạch số 1186/GPQH ngày 03/4/2017, Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương.

* Như vậy, diện tích rừng trồng trên khu đất dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương là rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng (không phải là rừng phòng hộ), đã thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp, có dự án đầu tư được duyệt, phù hợp với quy hoạch 03 loại rừng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có phương án trồng rừng thay thế và nộp đủ tiền trồng rừng thay thế, đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 và phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng dự án là đảm bảo quy định Luật Lâm nghiệp

Do số cây phi lao trong khu vực 7,17 ha có nguồn gốc từ ngân sách; căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Nông nghiệp đã phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bồi thường rừng và tiến hành lập thủ tục đấu giá cây phi lao theo quy định. Đối với việc khai thác cây phi lao: Có 1,19 ha nằm trong đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp đã yêu cầu nhà đầu tư giữ nguyên hiện trạng, không được phép đầu tư, xây dựng trên diện tích này theo quy định tại Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Với dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

A - Đó là sự cần thiết phải đầu tư và chủ trương đầu tư:

Nhu cầu dạy và học ở tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Phan Thiết, trong đó có bậc mầm non đang được tỉnh quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để “Tất cả các em đều được đến Trường”. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn gặp khó khăn, đang cần sự hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nên việc ưu tiên bố trí vốn đầu tư cơ sở giáo dục cho các cấp học chưa nhiều và số lượng Trường đạt tiêu chí chuẩn quốc gia rất ít.  Trước đây, tại nhiều kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu đã chất vấn và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thiếu trường, lớp học cho trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Theo Quy hoạch phát triển ngành giáo dục tỉnh đến năm 2020 (tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) có quy hoạch 01 trường mầm non trên địa bàn phường Phú Thủy theo hình thức xã hội hóa (chưa xác định cụ thể vị trí); đồng thời, rà soát quỹ đất trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói chung, thì khu đất tại phường Phú Thủy (tại vị trí thử nghiệm hoạt động Chợ đêm Phan Thiết, đã hết thời hạn cho thuê đất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấm dứt hoạt động tổ chức, kinh doanh chợ đêm Phan Thiết tại Công văn số 3323/UBND-KT ngày 10/8/2018) chưa sử dụng.

Căn cứ quy định hiện hành về chính sách xã hội hóa, thực hiện theo: Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 và Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Xét đề nghị của Liên sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tại Công văn liên tịch số 4870/LS-TNMT-TC-KHĐT-GDĐT ngày 17/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4505/UBND-KGVX ngày 24/10/2018:

“Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non theo hình thức xã hội hóa, với diện tích 5.000m2 tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết (tại vị trí Chợ đêm Phan Thiết, nay đã  hết thời hạn cho thuê đất, UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động tổ chức, kinh doanh chợ đêm Phan Thiết tại Công văn số 3323/UBND-KT ngày 10/8/2018).

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết lập thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng; quy hoạch sử dụng đất tại vị trí nêu trên cho phù hợp với mục tiêu đầu tư cơ sở giáo dục mầm non (thực hiện xong trong tháng 11/2018).

Sau khi vị trí nêu trên đã được điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với mục tiêu đầu tư cơ sở giáo dục mầm non: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kêu gọi đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư có nhu cầu lập dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư để tổng hợp, báo cáo và đề xuất cụ thể cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.“

Vì vậy, việc kêu gọi nhà đầu tư để phát triển Trường mầm non tư thục ở địa bàn phường Phú Thủy trong hoàn cảnh đó là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết được nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

B - Về thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 88/SKHĐT-HTĐT ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 216/UBND-KGVXNV ngày 15/01/2019:

“Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kêu gọi nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư trường mầm non tại phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 30 ngày, đảm bảo theo quy định hiện hành (tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ; Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015, điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;...).“

Ngày 23/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 286/SKHĐT-HTĐT gửi đến Trung tâm thông tin của tỉnh và Trung tâm đã đăng thông báo kêu gọi đầu tư trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận (bản tin chính thức vào ngày 25/01/2019). Sau khi kết thúc thời hạn thông báo (30 ngày) chỉ có Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng đăng ký tham gia thực hiện, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo kết quả và UBND tỉnh xem xét quyết định giao cho Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng lập hồ sơ đầu tư dự án tại công văn số 1108/UBND-KGVXNV ngày 01/4/2019.

C - Về đấu giá (không đấu giá) quyền sử dụng đất

- Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5907/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/12/2018: Căn cứ Điều 110, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 việc đầu tư dự án trường mầm non trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp ưu đãi đầu tư, được miễn tiền thuê đất có thời hạn và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì Nhà nước cho thuê đất không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

- Để chặt chẽ về pháp lý, đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường về trường hợp cụ thể (tại Công văn số 1874/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/5/2019). Ngày 16/5/2019, Cục Quy hoạch - Tổng Cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có Công văn số 143/CQHĐĐ-PGĐ.CTD ngày 16/5/2019 khẳng định:

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 110 của Luật Đất đai quy định trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất: “1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.”

- Tại Điểm b Khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai quy định trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi: “2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

b) Sử dựng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;”

- Tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định trường hợp được miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất để xây dựng công trình xã hội hóa: “7. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mội trường”.

- Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa: “3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án, mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư”.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 5907/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/12/2018 về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định khu đất đăng ký đầu tư không phải đấu giá quyền sử dụng đất mà Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án.

D - Về Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư:

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng đầu tư dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Theo đó:

- Vị trí khu đất phù hợp với quy hoạch giáo dục, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (theo công văn số 5907/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/12/2018) xác định khu đất đăng ký đầu tư không phải đấu giá quyền sử dụng đất mà Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng đảm bảo năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án.

- Dự án phù hợp với chủ trương kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa, phù hợp với chủ trương cho Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng lập hồ sơ dự án đầu tư.

- Các Sở ngành, địa phương (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Phan Thiết) đều thống nhất đề nghị phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.

Như vậy, dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 là đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

3. Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết

A - Về chấp thuận đầu tư dự án:

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, điều chỉnh tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 và Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 27/5/2019; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 07/7/2017; phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải để thực hiện dự án.   

- Quá trình xem xét, chấp thuận dự án đầu tư:   

Từ năm 2009, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đề xuất việc đầu tư thực hiện dự án kè chống xâm thực biển phường Đức Long, thành phố Phan Thiết và khai thác sử dụng quỹ đất (Tờ trình số 18/TTr/TPH ngày 28/3/2009). UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký và thực hiện đầu tư theo quy định.

Năm 2010, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải nghiên cứu, khảo sát lập cụ thể phương án bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng, phương án quy hoạch xây dựng, phương án tài chính, đề xuất phương án sử dụng đất Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (Công văn số 3994/UBND-ĐTQH ngày 25/8/2010).

Quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát từng khâu từng bước thủ tục, tổ chức họp thông qua tập thể UBND tỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án và giao Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ dự án (Thông báo số 83/TB-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh, Kết luận số 756-KL/TU ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đầu tư Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND.

- Sự phù hợp các quy hoạch:

Dự án có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 13/12/2013; có trong danh mục Nhà nước thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015 và Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018, 2019, 2020 của thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22/3/2017, Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018, Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019, Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 03/6/2020.

- Năng lực tài chính của nhà đầu tư

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ:

“2. Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.”

Theo đó, Công ty đã chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư như sau:

- Khả năng đáp ứng năng lực tài chính (15% mức đầu tư còn lại): theo Giấy xác nhận số dư của Ngân hàng Ocean Bank đến ngày 22/10/2014 là 200 tỷ đồng;

- Khả năng huy động vốn thực hiện dự án (85% mức đầu tư còn lại): theo Giấy xác nhận hỗ trợ nguồn vốn của Ngân hàng HSBC ngày 03/6/2015 ngày 03/6/2015 cam kết hỗ trợ 500 triệu đôla mỹ (tương đương 11 ngàn tỷ đồng).

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đáp ứng về điều kiện năng lực tài chính của dự án theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Như vậy, dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư là đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

B - Về đấu giá đất dự án:

Dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, với diện tích 122,99 ha. Dự án đã có trong danh mục Nhà nước thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017.

Hiện trạng dự án Lấn biển bố trí sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành; diện tích dự án là 1.228.452,6 m² (Đất mặt nước ven biển là 269.577,6 m², thuộc phần biển của phường Đức Long, xã Tiến Thành, trên thực tế không có đất, chỉ có mặt nước biển, nằm ngoài diện tích tự nhiên của phường Đức Long, xã Tiến Thành. Đất của các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức khác đang sử dụng là: 958.875 m²).

+ Diện tích 26,9 ha mặt nước ven biển nằm ngoài ranh giới địa chính của do UBND phường Đức Long và UBND xã Tiến Thành quản lý, hiện trạng chỉ là mặt nước ven biển, không có đất liền theo đơn vị hành chính của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Đất đai năm 2013)[1]. Do hiện trạng chỉ là mặt nước ven biển, không có đất, nên không đưa ra đấu giá.

+ 958.875 m² đất còn lại phải thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời mồ mả, không có đất sạch nên không đủ điều kiện để đấu giá đất theo quy định tại Điều 119 Luật Đất đai năm 2013. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải ứng trước tiền bồi thường, đang phối hợp với UBND thành phố Phan Thiết để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong phần diện tích này các khu tái định cư, chủ đầu tư có trách nhiệm phải thực hiện bàn giao cho Nhà nước), chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

4. Về thông tin đấu giá quyền sử dụng đất và dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát

Khu đất này thuộc 03 lô đất số 18, 19 và 20 là 9,26 ha (quy hoạch xây dựng tiết 1,5 ha đất thương mại dịch vụ, 4,6 ha đất ở, diện tích còn lại là đất công cộng dùng chung) thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT.706B (đây là khu nghĩa địa cũ, mồ mã dày đặc), đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất đối với 03 lô đất 18, 19, 20 thuộc Dự án sử dụng quỹ đất hai bên đường ĐT.706B. Phương thức đấu giá: Chung một gói đấu giá, theo hiện trạng đất thô và khách hàng trúng đấu giá tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh và bên trong phạm vi dự án.

Khu đất này đã thông báo bán đấu giá 06 lần (năm 2013: 02 lần, năm 2014: 02 lần, năm 2015: 02 lần, thông báo lần 6 ngày 26/11/2015 có mở rộng thông báo rộng rãi trên các báo Trung ương ngoài địa phương) nhưng không có khách hàng nào tham gia đấu giá.

Do khu vực này là nghĩa địa tập trung, còn nhiều hố sâu, tường, bia mộ do việc di dời mồ mả để lại làm mất mỹ quan và thiện cảm nên không có nhà đầu tư tham gia đấu giá. Năm 2016, các sở ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá đề đấu giá. Ngày 16/01/2017, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát có Công văn số 01.2017/CV-TVP xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá đối với 03 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết theo quy định pháp luật.

Căn cứ Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh quy định: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất”. Do 03 lô đất trên đã đưa ra đấu giá 06 lần nhưng không có người tham gia nên UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất đối với 03 lô đất trên cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là đúng theo quy định pháp luật.

Báo Bình Thuận

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/ubnd-tinh-binh-thuan-noi-gi-ve-viec-giao-dat-khong-qua-dau-gia-586141.html

Theo: Petrotimes