Vụ tro cốt thất lạc: Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 được phục hồi chức vụ

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã được phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 kể từ ngày 31/10.

Nhận dạng thành công 478 hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

Chùa Kỳ Quang 2: Vẫn còn 145 hũ cốt không thể nhận dạng

Trong ngày 31/10, tại chùa Kỳ Quang 2, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quang lâm. Nhân dịp này, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Theo trưởng lão Thích Trí Quảng, sau gần 2 tháng nhập thất tịnh tu, hòa thượng Thích Thiện Chiếu đã ý thức được trách nhiệm, dành thời gian quán chiếu những gì đã qua; đồng thời sự việc chùa Kỳ Quang 2 cũng đã ổn định nên Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định phục hồi mọi chức vụ cho hòa thượng Thích Thiện Chiếu từ ngày 31/10.

Vụ tro cốt thất lạc: Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 được phục hồi chức vụ

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

Trước đó, do liên quan đến việc “thất lạc” tro cốt thân nhân của nhiều gia đình gửi tại chùa Kỳ Quang 2, khiến cho tình hình mất ổn định, nhiều người dân bức xúc nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa này đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Thay vào đó, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) đệ tử hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2 kể từ 5/9.

Hiện tại, các thân nhân muốn tiếp tục gửi tro cốt, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 sẽ làm thủ tục ký gửi và biên bản ghi nhớ giữa 2 bên theo quy định pháp luật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra nhà chùa sẽ sắp xếp lại các hũ tro cốt, di ảnh của thân nhân gửi và tôn trí lại nơi thờ cúng đúng theo phong tục và nghi lễ của người Việt và Phật giáo Việt Nam.

Theo: Garde manger/ TH