AJAX là gì? Cơ chế hoạt động cũng như ưu điểm khi sử dụng AJAX

AJAX là một tập hợp các kỹ thuật lập trình được sử dụng để xây dựng các website và ứng dụng web. Bài viết sau đây sẽ giải thích rõ hơn về thuật ngữ này.

>>> Ad là gì? Ý nghĩa của Ad trong các lĩnh vực cụ thể

>>> 1.1.1.1 là gì? Cách cài đặt 1.1.1.1 chi tiết cho người dùng

1: AJAX là gì?

AJAX là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML. Về cơ bản, thuật ngữ này mô tả một tập hợp các kỹ thuật lập trình được sử dụng để xây dựng các website và ứng dụng web.

Một số nhà phát triển web cho biết, để hiểu rõ về thuật ngữ AJAX, ta cần xác định mục đích cụ thể của nó trong quy trình phát triển web.

AJAX có chức năng cốt lõi là cập nhật nội dung web một cách bất đồng bộ, điều này đồng nghĩa với việc trình duyệt web của người dùng không cần phải tải lại toàn bộ trang web khi chỉ một phần nhỏ nội dung trên trang cần thay đổi.

AJAX là gì? Cơ chế hoạt động cũng như ưu điểm khi sử dụng AJAX 1

Trong đó:

- Asynchronous (Async): Từ này được hiểu với nghĩa là bất đồng bộ. Tức là một chương trình có thể xử lý không theo tuần tự các hàm, không có quy trình, có thể nhảy đi bỏ qua bước nào đó. Ưu điểm dễ thấy nhất của bất đồng bộ là chương trình có thể xử lý nhiều công việc một lúc.

- JavaScript: Là một ngôn ngữ lập trình nổi tiếng, nó có khả năng quản lý nội dung động của website và hỗ trợ tương tác với người dùng.

- XML: Là một dạng của ngôn ngữ đánh dấu, chữ đầy đủ của nó là eXtensible Markup Language. XML được thiết kế để chứa dữ liệu.

2: Cơ chế hoạt động của AJAX

 AJAX không phải dùng một công nghệ duy nhất và cũng không phải ngôn ngữ lập trình. Đây là một bộ kỹ thuật phát triển web, bao gồm các yếu tố sau:

- HTML/XHTML: Làm ngôn ngữ chính và CSS (ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL) để tạo phong cách.

- The Document Object Model (DOM): Hiển thị dữ liệu động và tạo tương tác.

- XML: Đóng vai trò trao đổi dự liệu nội bộ và XSLT (là một ngôn ngữ dựa trên XML dùng để biến đổi các tài liệu XML) để xử lý nó. Nhiều lập trình viên đã thay thế bằng JSON ( là một kiểu dữ liệu mở trong JavaScript) vì nó gần với JavaScript hơn.

- XMLHttpRequest:  Dùng để giao tiếp bất đồng bộ.

- JavaScript: Làm ngôn ngữ lập trình để kết nối toàn bộ các công nghệ trên lại.

Sơ đồ hoạt động:

AJAX là gì? Cơ chế hoạt động cũng như ưu điểm khi sử dụng AJAX 2

3: AJAX có ưu điểm vượt trội như thế nào?

Ưu điểm khi sử dụng AJAX là tạo ra trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Khách truy cập không phải đợi lâu để thấy nội dung mà họ cần.

Theo: TT/Tổng Hợp