Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất

Đặt mật khẩu cho file Excel sẽ giúp người dùng bảo mật thông tin một cách tốt nhất, hơn nữa thao tác đặt mật khẩu lại vô cùng đơn giản, dễ thực hiện.

>>> Hướng dẫn cập nhật Win 10 đơn giản, nhanh chóng

>>> Hướng dẫn cách tắt Avast tạm thời và tắt các tính năng cơ bản

1. Hướng dẫn đặt mật khẩu cho một sheet trong file Excel

Bước 1: Bấm chọn vào sheet mà bạn muốn đặt mật khẩu. Sau đó vào Review rồi chọn Protection sheet trong mục Changes.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 001

Bước 2: Gõ password trong hộp thoại Protect Sheet và chọn các điều kiện bảo vệ và nhấp OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 002

Bước 3: Gõ tiếp password trong hộp thoại Confirm Password (xác nhận mật khẩu) rồi chọn OK

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 003

2. Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel

Để đặt mật khẩu cho file Excel, ta sẽ có hai cách thực hiện như sau:

Cách 1: 

Bước 1: Trên file Excel cần đặt mật khẩu, ta chọn File > Info > Protect Workbook > Encrypt with Password.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 004

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Encrypt Document (mã hóa tài liệu) ta nhập mật khẩu bảo vệ mà bạn muốn tạo cho file Excel trong ô phía dưới Password và nhấn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 005

Bước 3: Tiếp theo tại hộp thoại Confirm Password (xác nhận mật khẩu) ta nhập lại mật khẩu vào ô phía dưới Reenter password và nhấn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 006

Sau khi thiết lập xong, ta cần lưu file lại để hệ thống xác nhận lưu thay đổi cho file Excel.

Cách 2: Đặt mật khẩu file Excel qua Save As

Bước 1: Trên file Excel cần đặt mật khẩu, ta chọn File > Save As > Browse hoặc chọn phím F12 để mở cửa sổ Save As.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 007

Bước 2: Trong cửa sổ Save As, ta chọn vị trí lưu file Excel, tiếp theo đặt tên file Excel trong phần File name. Sau đó, ta chọn Tools > General Options.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 008

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại General Options, ta có thể tạo mật khẩu cho file Excel bằng cách nhập mật khẩu vào ô Password to open nếu muốn tạo mật khẩu để mở file.

Nhập mật khẩu vào ô Password to modify nếu các bạn muốn tạo mật khẩu để sửa đổi file Excel. Ngoài ra, ta cũng có thể tạo cả hai mật khẩu nếu bạn muốn. Sau đó nhấn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 009

Bước 4: Xuất hiện hộp thoại Confirm Password – Reenter password to proceed, ta nhập lại mật khẩu đã nhập trong ô Password to open và nhấn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0010

Bước 5: Xuất hiện hộp thoại Confirm Password – Reenter password to modify, ta nhập lại mật khẩu đã nhập trong ô Password to modify và nhấn OK để xác nhận.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0011

Bước 6: Cuối cùng ta nhấn chọn Save để lưu file.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0012

3. Hướng dẫn đổi mật khẩu và xóa mật khẩu đã đặt cho file Excel

Đổi mật khẩu cho file Excel

Bước 1: Nhấn chuột phải vào tên Sheet phía dưới và chọn Protect Sheet.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0013

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Protect Sheet, ta nhập mật khẩu vào ô phía dưới Password to unprotect sheet (mật khẩu mở khóa sheet), trong phần Allow all users of this worksheet to (cho phép tất cả người dùng của trang tính này) ta lựa chọn các thuộc tính khóa sheet mà bạn muốn bảo vệ. Sau đó nhấn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0014

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Confirm Password ta nhập lại mật khẩu vào ô phía dưới Reenter password to proceed rồi nhấn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0015

Bước 4: Xuất hiện hộp thoại Unprotect Sheet, ta nhập mật khẩu bảo vệ vào ô Password và nhấn OK.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0016

Xóa mật khẩu file Exel

Bước 1: Để xóa mật khẩu đã đặt cho file Excel, ta cần phải nhập mật khẩu để đăng nhập vào file Excel. Sau đó chọn File >> Info >> Protect Workbook >> Encrypt with Password.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0017

Bước 2: Trong hộp thoại Encrypt Document, ta xóa các ký tự trong ô dưới Password và chọn OK là xong.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản nhất 0018

Trên đây là những thao tác đặt mật khẩu cho file Excel và cách đổi mật khẩu, xoá mật khẩu. Chúc các bạn thao tác thành công!!

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/huong-dan-dat-mat-khau-cho-file-excel-don-gian-nhat-594769.html

Theo: Petrotimes