Các hàm đếm trong Excel và cách sử dụng

Hàm đếm là một công cụ hữu ích trong Excel giúp bạn xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng. Hãy cùng nhau tìm hiểu về các hàm đếm trong Excel nhé!

>>> Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất

>>> Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất

Hàm đếm trong Excel có tác dụng đếm dữ liệu trong một vùng hay một bảng dữ liệu. Hàm đến trong Excel sẽ chia ra nhiều loại có cả hàm đếm thông thường và hàm đếm nâng cao có kèm theo điều điện.

Về cơ bản, sẽ có một số hàm đếm trong Excel như sau:

- COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số

- COUNTA: Hàm đếm các ô không rỗng

- COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống

- COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện

- COUNTIFS: Hàm đếm theo nhiều điều kiện

Việc sử dụng các hàm đế này còn tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà người dùng muốn đếm cùng với điều kiện thực hiện đếm dữ liệu.

Với bài viết hôm nay, Kênh Hot sẽ giới thiệu hai chi tiết về hai hàm đếm trong Excel là hàm COUNTCOUNTIF.

1: Cách sử dụng hàm COUNT

Công thức: =COUNT(Value1, [Value2],....)

Trong đó:

Value1, Value2, … là các tham chiếu ô hoặc các dãy trong đó bạn muốn đếm các ô bằng các con số. Đặc biệt chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm giá trị ô.

Hàm COUNT sẽ đếm những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số và không thực hiện đếm với các dạng dữ liệu khác. Ngoài ra, hàm COUNT có thể đếm một vài giá trị có phạm vi không tiếp giáp như hai hay ba cột trong bảng.

 

Ví dụ 1: Đếm số ô có giá trị số trong một cột

Ta sẽ có công thức: =COUNT(A2:A10) hoặc  =COUNT(B2:B10)

Các hàm đếm trong Excel và cách sử dụng 1

Ví dụ 2: Đếm số ô có giá trị số trong trong hai cột không tiếp giáp là cột B và D của bảng dưới đây.

Các hàm đếm trong Excel và cách sử dụng 2

Ta sẽ có công thức: =COUNT(B2:B7, D2:D7). Kết quả ra là có 9 ô có giá trị trong cả hai cột.

2: Cách sử dụng hàm đếm COUNTIF

Khi sử dụng hàm COUNTIF, cú pháp của nó đòi hỏi hai đối số bắt buộc. 

Công thức: =COUNTIF(Range, Criteria)

Trong đó: 

- Range: Xác định phạm vi thực hiện đếm dữ liệu. 

- Criteria: Chỉ định một điều kiện cần được đáp ứng.

Ví dụ: Yêu cầu đếm học sinh nam trong danh sách lớp dưới đây.

Ta thực hiện theo cú pháp: =COUNTIF(C2:C11;”Nam”)

Các hàm đếm trong Excel và cách sử dụng 3

Theo đó, phạm vi thực hiện đếm dữ liệu là cột C từ ô C2 đến C11. Điều kiện của hàm đếm này là học sinh có giới tính Nam.

Theo: TT/Tổng Hợp