Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong Excel đơn giản nhất

Hàm LEN là một hàm được sử dụng khá phổ biến trong Excel, đây được coi là hàm đơn giản và dễ sử dụng nhất trong tất cả các hàm Excel.

>>> Giới thiệu các hàm làm tròn được dùng nhiều nhất trong Excel

>>> Cách chỉnh sửa định dạng ngày tháng trong Excel

1: Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN là một hàm khá đơn giản trong Excel dùng để đo độ dài của một chuỗi ký tự nào đó và trả về tổng số ký tự chính xác của chuỗi ký tự, bao gồm cả dấu cách. Hay nói cách khác, hàm LEN chính là hàm đếm trong Excel, sử dụng hàm LEN để đếm tất cả ký tự trong một ô, bao gồm chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt, và tất cả khoảng trống.

Hàm LEN có công thức: =LEN (text)

Trong đó:  text chính là chuỗi kí tự muốn đếm hoặc ô chứa chuỗi kí tự cần đếm.

Khi sử dụng hàm LEN, người dùng cần phải nhập tham chiếu ô thay vì chữ số hay chuỗi ký tự, để đếm số ký tự trong một ô cụ thể hay một dải ô.

Ví dụ:

=LEN (2345) sẽ trả kết quả là 4 vì trong tất cả 4 ký tự.

=LEN ("Kenhhot") sẽ trả kết quả là 7 vì dòng chữ này có 7 ký tự.

2: Dùng hàm LEN để đếm tất cả ký tự trong một ô (bao gồm cả khoảng trống)

Về cơ bản, hàm LEN trong Excel sẽ đếm tất cả ký tự trong một ô cụ thể một cách tuyệt đối, bao gồm tất cả khoảng trống, thụt đầu dòng, thụt cuối dòng, và khoảng trống giữa các từ.

Với trường hợp này, ta chỉ cần thay thế chuỗi ký tự thành tên của ô chứa ký tự mà ta cần đếm.

Ví dụ: Ta cần đếm dữ liệu trong ô A2, công thức lúc này sẽ là =LEN (A2). Kết quả sẽ được như hình dưới.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong Excel đơn giản nhất 1

3: Dùng hàm LEN để đếm ký tự trong nhiều ô

Để sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong nhiều ô, ta chọn ô có công thức LEN rồi sao chép sang ô khác, đơn giản nhất là cách kéo ô vuông nằm dưới góc bên phải .

Ngay khi sao chép công thức, hàm LEN sẽ trả về số ký tự đếm được trong mỗi ô.

4: Dùng hàm LEN để đếm tất cả ký tự trong nhiều ô

Khi người dùng có nhu cầu dùng hàm LEN để đếm tất cả các ký tự trongg nhiều ô thì ta chỉ cần thực hiện theo công thức sau:

=LEN(A2)+LEN(A3)+LEN(A4)

Trong đó: A2, A3, A4 là ô chứa các dữ liệu cần đếm.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong Excel đơn giản nhất 2

Với bảng trên, ta có công thức là: =LEN(A2)+LEN(A3)+LEN(A4) kết quả cuối cùng là bằng 81. 

Ngoài ra, thay vì các trên ta có thể sử dụng kết hợp giữa hàm LƯN và hàm SUM. Công thức như sau:

=SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4))

Tuy nhiên, cách này chỉ sử dụng phù hợp khi lượng dữ liệu cần đếm không quá lớn.

5: Dùng hàm LEN đếm ký tự không tính khoảng trống thụt đầu dòng và thụt cuối dòng

Thông thường khi sử dụng hàm LEN để đếm dữ liệu trong Excel thì hàm này sẽ đến cả khoảng trống thụt đầu dòng và cuối dòng, tuy nhiên ta vẫn có thể khắc phục được điều này.

Để đếm ký tự mà không đếm khoảng trống đầu dòng và cuối dòng, ta có thể lồng ghép hàm TRIM vào hàm LEN trong Excel theo công thức: =LEN(TRIM(A2))

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong Excel đơn giản nhất 3

Trên đây là một vài hướng dẫn cơ bản giúp sử dụng hàm LEN trong Excel, chúc các bạn thao tác thành công!

Theo: TT/Tổng Hợp