Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất

Với những số liệu quá lẻ khi nhập vào Excel sẽ gây nhiều khó khăn cho quá trình làm việc của con người, vì vậy ta có thể sử dụng các hàm để làm tròn số trong Excel.

>>> Ba cách chuyển đổi file PDF sang Excel được nhiều người sử dụng nhất

>>> Ba cách xuống dòng trong Excel thông dụng nhất mà bạn cần biết

Việc làm tròn số liệu trong Excel sẽ có hai hướng là làm tròn lên (kết quả làm tròn lớn hơn kết quả gốc) và làm tròn xuống (kết quả làm tròn nhỏ hơn kết quả gốc). 

Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số hàm thường dùng để làm tròn số trong Excel.

1: Làm tròn số trong Excel với hàm ROUNDUP và ROUNDDOWN

Hai hàm trên là hai hàm được sử dụng khá phổ biến để làm tròn số trong Excel. Cách làm tròn số trong excel bằng hàm Round rất đơn giản, bạn chỉ cần nhập theo công thức sau vào ô cần làm tròn số rồi nhấn Enter.

Công thức hàm ROUNDUP

 =ROUNDUP(number,num_digits)

Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất 1

Công thức hàm ROUNDDOWN

 =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất 2

Trong đó:

- Number: là số cần làm tròn.

- Num_digits: là chữ số cần lấy sau dấu thập phân.

Ví dụ: Số bạn cần làm tròn là 45,9856 và bạn muốn làm tròn đến số thập phân thứ hai thì lúc này number sẽ là 45,9856 còn num_digits sẽ là 2.

Với hai hàm này, ROUNDUP là hàm có tính năng làm tròn lên, ROUNDDOWN là hàm làm tròn xuống.

2:  Làm tròn số trong Excel với hàm CEILING và FLOOR

Hàm CEILING là hàm làm tròn lên, kết quả làm tròn sẽ lớn hơn số ban đầu. Công thức làm tròn của hàm này là:

=CEILING(number, significance).

Đối với hàm FLOOR, đây là hàm làm tròn xuống, công thức sử dụng hàm này là:

= FLOOR(number, significance).

Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất 3

Trong đó: 

- Number: Số cần làm tròn

- Significance: Số cần làm tròn đến bội của nó.

Được biết, hai hàm này có điểm trung và thực hiện làm tròn đến số thập phân gần nhất.

 3: Làm tròn số trong Excel với hàm EVEN và ODD

Hai hàm này có điểm chung là đầu làm tròn số đều cho giá trị lớn hơn ban đầu. Đặc biệt, hai hàm này dùng để làm tròn số áp dụng với số nguyên.

Với hàm EVEN công thức của nó sẽ là =EVEN(number). Hàm này được sử dụng để làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất.

Hàm ODD cũng có công thức tương tự là =ODD(number). Tuy nhiên hàm ODD lại được sử dụng để làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất. 

Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất 4

Trong hai công thức trên, number là số cần làm tròn.

Theo: TT/Tổng Hợp