Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất

Để đánh số trang trong Excel nhanh chóng và đơn giản nhất, ta có thể thực hiện theo những cách sau.

>>> Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất

>>> Ba cách chuyển đổi file PDF sang Excel được nhiều người sử dụng nhất

Đánh số trang trong Excel có tác dụng thuận tiện cho việc sắp xếp tài liệu, nhất là khi ta in tin liệu đó ra.

Ta có thể thực hiện đánh số trang trong Excel theo những cách sau.

1. Đánh số trang trong Excel bằng cách mở trong Page Setup

Bước 1: Chọn Page Layout >> Page Setup. Tại đây nhấn vào biểu tượng mũi tên đi xuống.

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 1

Bước 2: Tại của sổ Page setup, chọn thẻ Header/Footer.

Trong đó:

- Custom Header: Dùng để đánh số đầu trang 

- Custom Footer: Chức năng đánh số cuối trang. 

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 2

Bước 3: Chọn vị trí muốn đánh số trang.

Left section: Đánh số bên trái trang văn bản.

Center section: Đánh số ở giữa trang văn bản.

- Right section: Đánh số bên phải trang văn bản. 

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 3

2: Đánh số trang trong Excel bằng cách thêm Header/Footer thông qua thẻ Insert

Bước 1: Chọn Insert >> Text >> Header/Footer.

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 4

Bước 2: Chọn Design >> Page Number.

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 5

Bước 3: Đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa và bên phải giấy A4 rồi sau đó điền số trang mong muốn.

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 6

3: Đánh số trang trong Excel bằng chọn chế độ xem Page Layout rồi thêm Header/Footer

Bước 1: Chọn View sau đó chọn Page Layout.

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 7

Bước 2: Tiếp đến chọn Add Header (đánh số ở đầu trang) hoặc Add Footer (đánh số ở cuối trang).

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 8

Bước 3: Chọn Design >> Page Number để thêm số trang.

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 9

Bước 4: Chọn vị trí muốn đánh số trang gồm bên trái, ở giữa và bên phải giấy A4 rồi nhập số trang bạn muốn đánh số.

Để kiểm tra số trang đã đánh, bạn chọn View >> Page Layout.

Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất 10

 

Theo: TT/Tổng Hợp