Phần mềm HRM là gì? Chức năng chủ yếu của phần mềm HRM

HRM là một phần mềm quản trị nguồn nhân lực được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay với vai trò tối ưu hóa trong quá trình quản lý của doanh nghiệp.

>>> AJAX là gì? Cơ chế hoạt động cũng như ưu điểm khi sử dụng AJAX

>>> Blockchain là gì? Ứng dụng của blockchain trong thương mại điện tử

1: Khái niệm phần mềm HRM

HRM là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Human Resource Management” được hiểu là Quản trị nguồn nhân lực. Theo đó, quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động của một doanh nghiệp nhằm thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn một lực lượng lao động sao cho phù hợp với yêu cầu của công việc về mọi mặt.

Công tác quản trị nguồn nhân lực bao gồm phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả, thúc đẩy tiến độ làm việc,...

Phần mềm HRM là gì? Chức năng chủ yếu của phần mềm HRM 1

Phần mềm HRM là ứng dụng công nghệ giúp các doanh nghiệp quản lý công ty một cách dễ dàng hơn. Công tác quản lý được phát huy toàn diện, chuyên nghiệp, từ xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, quản lý BHYT, BHXH, thuế TNCN, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự qua chỉ số KPIs…

2: Vai trò và mục tiêu của khi sử dụng phần mềm HRM

Vai trò của phần mềm HRM là rất lớn đối với các doanh nghiệp. Việc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một bộ phận của các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt các mục tiêu kinh doanh chiến lược một cách dễ dàng hơn nhờ sự quản lý thông minh từ ứng dụng.

Phần mềm HRM là gì? Chức năng chủ yếu của phần mềm HRM 2

Bên cạnh đó, mục tiêu của ứng dụng quản trị nhân lực là giảm thiểu chi phí kinh doanh tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Sử dụng lao động một cách hợp lý, đưa ra giải pháp tăng năng suất lao động, đảm bảo ổn định và tăng thu nhập cho người lao động. Không những vậy cần đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm tăng khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ.

3: Phần mềm HRM có những chức năng gì?

Quản lý thông tin nhân sự một cách đầy đủ chi tiết:

Phần mềm giúp thông tin chi tiết về nhân viên như: tên, giới tính, thông tin liên hệ, địa chỉ, ngày ký hợp đồng chính thức, hình thức kí hợp đồng, trình độ văn hóa, thông tin bảo hiểm, quá trình công tác… 

Tạo ra một quy trình tuyển dụng thông minh

Cụ thể, phần mềm này cho phép nhà quản lý cập nhật thông tin hồ sơ ứng viên tham gia tuyển dụng trên phần mềm. Tạo ra các tiêu chí tuyển dụng trên phần mềm, thiết lập quy trình tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, cập nhật hồ sơ ứng viên, lập lịch phỏng vấn, báo cáo tuyển dụng.

Phần mềm HRM là gì? Chức năng chủ yếu của phần mềm HRM 3

Quản lý đánh giá, xếp loại nhân viên

Phần mềm HRM hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra KPI (chỉ tiêu doanh số) để thiết lập các tiêu chí đánh giá và cho điểm đối với từng tiêu chí để đánh giá nhân viên một cách hiệu quả.

Chấm công tính lương, quản lý bảo hiểm xã hội

Phần mềm cho phép chấm số ngày công theo số ngày đi làm, chấm công theo giờ, chấm công tăng ca, đăng ký làm thêm, nghỉ, làm bù hay thai sản. Cho phép tích hợp máy chấm công với phần mềm và trích xuất thông tin ra file excel.

Cùng với đó, thông tin bảo hiểm cho người lao động như BHXH, BHYT hay các chế độ phụ cấp, trợ cấp hàng tháng, các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động khi nghỉ việc, tăng lương hay điều chuyển cũng được phần mềm này quản lý chặt chẽ.

 Báo cáo tình hình nhân sự

Cho phép báo cáo nhân sự theo tháng, báo cáo tăng giảm nhân sự, báo cáo sinh nhật nhân viên, báo cáo khen thưởng, kỷ luật nhân viên, báo cáo nhân viên tăng, giảm theo bộ phận, báo cáo nhân viên điều chuyển bộ phận, báo cáo danh sách nhân viên sắp hết hạn hợp đồng… 

Theo: TT/Tổng Hợp